Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Mechanika i metalurgia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7403326 2020-04-02 Podkarpackie Wykonanie prac remontowych na dachu budynku szkoły Prace do wykonania na wysokości powyżej 10 m: - wymiana gwoździ na wkręty samog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360576 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup kompaktora, w ramach zadania: Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla gminy Dębica. Numer referencyjny: ITR.271.04.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360687 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych z podziałem na 2 części Numer referencyjny: KZP-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363108 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa i przebudowa obiektów w projekcie: Mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Rud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390188 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda - etap II Numer referencyjny: IZ.271.7.2020 2.1 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390353 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa 25 stanowisk słupowych linii SN relacji Sędziszów – Boguchwała, Boguchwała – Sędziszów oraz Staroniwa – Sędziszów w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392106 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „EKOMIASTO Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393222 2020-04-02
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane SN dla przyłączania nowych odbiorców w m. Krosno - zadania pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396194 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396268 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020 Numer referencyjny: PZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401061 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa uziomów i osprzętu dla uziomów dla potzrb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391969 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 713R relacji Grochowe II – Trześń – Mielec w km 1+805 – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391999 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 143R relacji Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w m. Kliszó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402389 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup liczników statycznych 3-fazowych komunalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407405 2020-04-02
godz. 09:00
Podkarpackie rolka do owalu wg rys. dla fi 55 1. Rolka do owalu wg rys. HMR 18-40-1 (Poz. 1 dla fi 55) 8 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363117 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych dla PBGiTR w Rzeszowie Numer referencyjny: PBG.AG-3321/2/2020 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390320 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Numer referencyjny: RGI.271.12.2020 Remo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391335 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Chemików 3 w Nowej Sarzynie w ramach projektu pn. Radość Życia - D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398220 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa stołów do Zespołu Obiektów Socjalnych Cicha Numer referencyjny: ZP/UR/57/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398847 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów biurowych Znak sprawy: SZP/380/12/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399197 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400655 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą druków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390272 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie Numer referencyjny: SPZZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401360 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów dla Instytutu Nauk Medycznych Numer referencyjny: ZP/UR/58/2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401420 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 
2 000 000,00 złotych (dwa miliony złotych) 
na sfinansowanie inwestycji Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401887 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji uziemiających i odgromowych. 1. Pomiary kontrolne instalacji uziemiających i odgromowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384077 2020-04-02
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Krościenko Wyżne oraz jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: WGOŚ.IV.271.3.1.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398264 2020-04-02
godz. 10:30
Podkarpackie Wykonanie zestawu tablic "Łemkowskie sady" i "Magurskie łąki" Numer referencyjny: ZP-370-3-5/20 Przedmiotem zamówienia jest usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388347 2020-04-02
godz. 10:45
Podkarpackie Remont agregatu wody lodowej na OZG Mirocin Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu agregatu wody lodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400103 2020-04-02
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Nisku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin