Przetargi i zamówienia - Sanok - woj. realizacji: podkarpackie - Poligrafia, Wydawnictwa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7505855 2020-06-08
godz. 10:45
Podkarpackie Remont komór zasuw na KRNiGZ Roztoki 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu komór zasuw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510245 2020-06-08
godz. 13:00
Podkarpackie 1. Zbiornik 1000l Mauzer 40 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509016 2020-06-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa słupów oświetleniowych oraz zintegrowanych (solarnych) opraw ulicznych Numer referencyjny: BZP.271.8.2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502968 2020-06-09
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie przebudowy budynku kotłowni: etap I - przebudowa elewacji podłużnej zachodniej w osi A pomiędzy osiami 0+4 od poziomu +4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503562 2020-06-10
godz. 10:45
Podkarpackie Zakup silnika elektrycznego o mocy 355 kW 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa silnika elektrycznego w wykonaniu przeci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505585 2020-06-10
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516180 2020-06-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem 
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503565 2020-06-15
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa części zamiennych do sprężarek przyodwiertowych firmy Compressco 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7518385 2020-06-15
godz. 11:00
Podkarpackie Wyposażenie pracowni w systemy audiowizualne Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza) Numer referencyjny: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510348 2020-06-15
godz. 14:00
Podkarpackie Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508026 2020-06-16
godz. 00:00
Podkarpackie Budowa hali produkcyjnej Obiekt zlokalizowany na działkach o nr ewidencyjnym 723/14 oraz 2601/2, obręb Dąbrówka, przy ul. Okulick...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516281 2020-06-16
godz. 10:00
Podkarpackie Założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu sanockiego Numer referencyjny: IN.272.8.2020 Celem prac jest: realiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470498 2020-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bażanówka w gminie Zarszyn w ramach projektu Podkarpacki system inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508414 2020-06-19
godz. 10:45
Podkarpackie Zakup opraw oświetleniowych LED 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 141 opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495879 2020-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/10/2020 Wartość bez VAT: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517729 2020-07-03
godz. 00:00
Podkarpackie Wymiana rynny na budynku ośmioklatkowym przy ul. Robotniczej 21 w Sanoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517723 2020-07-03
godz. 00:00
Podkarpackie Konserwacja ław kominiarskich na budynkach (9 budynków) z dachami wielospadowymi na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512884 2020-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin