Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6961676 2037-08-21
godz. 00:00
Mazowieckie Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie na stanowisku osoby realizującej zadanie badawcze jako członek zespołu B+R w Projekcie Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149154 2020-07-07
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Inne przesyłki Inne Drewno na dach Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Lubaczów Adres dostawy: Francja , Île-De-Fran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7180818 2020-06-01
godz. 00:00
Podkarpackie Opracowanie modelu biznesowego dla firmy zajmującej się produkcją biopaliwa (ekologicznego opału) typu pellet Oferta polega na op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6735079 2020-04-16
godz. 10:30
Podkarpackie Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Tajęcina, gm. Trzebownisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207696 2020-02-22
godz. 00:00
Dolnośląskie Kategoria: Ładunki Niepełna ciężarówka Belki drewniane i deski Adres nadania: Polska , Dolnośląskie, Bielawa Dolna Adres dostawy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171626 2020-01-15
godz. 14:00
Podkarpackie Wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208108 2020-01-14
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4.1/2019 dot. dostawy linii łuszczarskiej i sortownika Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7102296 2020-01-12
godz. 00:00
Kategoria: Przeprowadzki Przeprowadzka większość pudła bez mebli Adres nadania: Wielka Brytania , Anglia, Driffield Adres dostawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171906 2020-01-10
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z budową odcinka sieci gazowej w podziale na 2 części/zadania. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186563 2020-01-10
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204108 2020-01-10
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań rat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156956 2020-01-10
godz. 09:00
Podkarpackie Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów Na działkach objętych opracowaniem w miejscowości Krzeszów pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7166178 2020-01-10
godz. 00:00
Podkarpackie I. Linia technologiczna (produkcyjna) – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii walcowniczej do produkcji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171905 2020-01-09
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji technicznej i formalnoprawnej dla zadania: Budowa sieci gazowej śr/c dla zasilania gminy Jarocin powiat n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7186567 2020-01-09
godz. 10:30
Podkarpackie Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204141 2020-01-09
godz. 09:30
Podkarpackie Nadzór inwestorski nad zadaniem: Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddz. 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204103 2020-01-09
godz. 09:30
Podkarpackie Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddz. 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209243 2020-01-09
godz. 09:30
Podkarpackie SA.270.1.8.2019 Nadzór inwestorski nad zadaniem: Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddz. 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209238 2020-01-09
godz. 09:30
Podkarpackie SA.270.1.7.2019 Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddz. 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207659 2020-01-09
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Zwierzęta 2 owczarki podhalańskie Adres nadania: Polska , Podkarpackie, Jodłowa Adres dostawy: Polska , Dolnośląskie, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7118459 2020-01-08
godz. 11:00
Mazowieckie Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad Numer referencyjny: OVFMP 4A.3.1 Kontrakt OVFMP 4A.3.1 obejmuje poniższy zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7160584 2020-01-08
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii 110 kV Pruchnik – Przemyśl od nowoprojektowanej stacji 110/15 kV Pruchnik do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171903 2020-01-08
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z przebudową odcinka sieci gazowej w podziale na 5 części/zadań. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7172090 2020-01-08
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej związanej z budową odcinka sieci gazowej w podziale na 5 części/zadań Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200438 2020-01-08
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie 4 lat od daty podpisania umowy Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7175841 2020-01-08
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa modemów do zdalnej transmisji danych z liczników energii elektrycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7175660 2020-01-08
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa modemów do zdalnej transmisji danych z liczników energii elektrycznej Numer referencyjny: 504/SŁ/PS/A/WL/2019 Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207194 2020-01-08
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich w podziale na 18 części Numer referencyjny: 3/11/2019/D Sukcesywna dostawa produktów mle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207246 2020-01-08
godz. 09:00
Podkarpackie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa przepustów, mostków, brodów i dylowanek wraz z likwida...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7175050 2020-01-08
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2019 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW dla ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG SPÓŁ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin