Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - obiekty inne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7407908 2020-04-10 Podkarpackie Zakup generatora ozonu o niżej wyszczególnionych parametrach: Główne cechy produktu: Sterowanie mikroprocesorowe Elektrody odporne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416781 2020-04-10
godz. 08:00
Podkarpackie Naprawę endoskopu CF-Q165L o nr fab 2500372 produkcji Olympus Przywrócenie pełnej sprawności w/w urządzenia. Ekspertyza serwisowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372585 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377469 2020-04-10
godz. 10:00
Mazowieckie Zapytanie RFI na Kioski samoobsługowe na SP PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398063 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont części budynku byłego Gimnazjum Miejskiego nr 1 przy ul. Cmentarnej w Dębicy Numer referencyjny: IZP.271.9.2020.WCh Remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398117 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w poradniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404366 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Koszenie terenów zielonych w Gminie Chorkówka w 2020 r., tj. placów zabaw, otwartych stref aktywności, terenów wokół obiektów użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409370 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sadzonek drzew liściastych do nasadzeń przydrożnych wysokość od 1,5-1,8 m wraz z palikami dębowymi 4x3x200 cm na terenie RDW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410312 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie „Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą dla potrzeb RDW Łańcut.” Numer referencyjny: PZDW/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412048 2020-04-10
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/J/4620-21/2020: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych wg zestawienia w postaci formularza cenowego, rysunków i opisu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411876 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji arytmii oraz stymulatorów Numer referencyjny: Z/ZZP.2375.7.20 Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411821 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411865 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie „Realizacja następujących prac geodezyjnych na terenie Miasta Krosna: 1. Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411859 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży bhp i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Jarosław w 2020 roku Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412663 2020-04-10
godz. 10:00
Śląskie 1 Przegląd osuszacza adsorpcyjnego typ DC-12 nr fabr. 1148 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych w TAURON Wytwarzanie Spółka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414885 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie projektu koncepcyjnego- Budowa Pawilonu Diagnostyczno-Łóżkowego z łącznikiem dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415191 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie RG.041.4.2020 Dostawę laptopów dla szkół z terenu Gminy Dębowiec w ramach projektu pn.: „ZDALNA SZKOŁA PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415126 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa laptopów oraz routerów w ramach Programu "Zdalna Szkoła" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Laptopy zgodnie z załaczoną sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415659 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym w następującym zakresie: Część 1 - Usługi z zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418607 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie corocznych kontroli przewodów spalinowych i wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obowiązkiem wnikającym z Prawa budowlaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418608 2020-04-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawę i wymianę jednego elementu sprężającego ( sprężarki) w agregacje medycznego powietrza do celów medycznych-sprężarka S F 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377222 2020-04-10
godz. 10:30
Mazowieckie Zakup analizatorów BTEX Numer referencyjny: ZP/220-16/20/MST Wartość bez VAT: 1 382 113.82 PLN Analizatory BTEX z detektorem PID...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375056 2020-04-10
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług transportu specjalistycznego ropy naftowej, kondensatu gazolinowego i metanolu i glikolu autocysternami o pojemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375016 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 7 jednostkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7378822 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 7 jednostkach O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384510 2020-04-10
godz. 11:00
Mazowieckie Prace serwisowe i kontrola metrologiczna systemów monitoringu emisji spalin w PGE Toruń S.A., KOGENERACJA S.A. oraz oddziałach PGE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397767 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Konserwację, opróżnianie i czyszczenie separatorów oraz zbiorników ropopochodnych zainstalowanych na sieciach kanalizacji deszczow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407995 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa ogólnomiejskiego parkingu wraz z infrastrukturą towarzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407980 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa soli tabletkowanej do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w ilości - 20 000 kg/rok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409371 2020-04-10
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej PVC z przygotowaniem podłoża -sala 231, bud. A2 - Kolegium Nauk Medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin