Przetargi i zamówienia - Jarosław - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397062 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Remont nawierzchni dróg wewnętrznych Zad. Nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403285 2020-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405099 2020-04-06
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie Strategii Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035, zgodnie z Wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Śro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367762 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP zadanie 57, część nr 5 jednostka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411303 2020-04-07
godz. 10:00
Podkarpackie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego dla 4 zadań inwestycyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367637 2020-04-09
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu i wyposażenia do Auli Centrum Kultury Akademickiej (CKA) i Auli Biblioteki PWSTE Jarosław wraz z NIEzbędnymi robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400369 2020-04-09
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej Numer referencyjny: 14/ZP/2020 chleb zwykły 600 gram (krojony - foliowany) - 48000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379246 2020-04-15
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa linii do konfekcji Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii produkcyjnych do konfekcji w postaci automatu do konfekcji r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367538 2020-04-16
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów w 2020/2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406965 2020-04-16
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin