Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7316320 2020-02-17 Świętokrzyskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w konkursach 13-20-000047/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320913 2020-02-17 Świętokrzyskie Świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa ŚWIĘTOK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320910 2020-02-17 Świętokrzyskie Świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa ŚWIĘTOK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327722 2020-02-17 Świętokrzyskie Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328227 2020-02-17 Świętokrzyskie Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Budowa systemu parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330799 2020-02-17
godz. 07:00
Świętokrzyskie UTRZYMANIE RUCHU/POJAZDY ROBOCZE 4/remont kabiny wózka 1. Remont kabiny wózka 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323675 2020-02-17
godz. 08:00
Świętokrzyskie Wykonanie mebli biurowych i ich montaż oraz wykonanie zabudowy kuchennej w pomieszczeniach Wydziału Łączności zlokalizowanych w bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323676 2020-02-17
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego w m. Janiszew dz. 400/24 gm. Zakrzew – RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323682 2020-02-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej budynku stacji diagnostycznej w miejscowości Denkówek dz. nr 81, gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326104 2020-02-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa paliw płynnych -tankowanie do zbiorników ( baku ) pojazdów posiadanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326127 2020-02-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie Część 1 Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć Część 2 Materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy na potrzeby projektu pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330247 2020-02-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa paliw płynnych -tankowanie do zbiorników ( baku ) pojazdów posiadanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336492 2020-02-17
godz. 09:00
Świętokrzyskie UTRZYMANIE RUCHU/POZOSTAŁE 3/Tworzywa sztuczne 1. PIERŚCIEŃ ORINGA 75X5 1 szt. 2. USZCZELKA GUM.OLEJOODP.@8 1 m 3. GUMA POROWATA ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327757 2020-02-17
godz. 09:15
Świętokrzyskie Dostawa i montaż garażu dla samochodu dostosowanego do przewozu ON w Projekcie Rodzina Wspólna Troska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328300 2020-02-17
godz. 09:15
Świętokrzyskie Budowa altany z grillem w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300891 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie zabezpieczenia przed wtórnym pyleniem osuszonych kwater nr 2S i 4N magazynu i składowiska odpadów paleniskowych Pióry w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309386 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont polegający na przebudowie pomieszczeń, rozbudowie infrastruktury, robotach rozbiórkowych, montażowych i ziemnych, przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309976 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej w Rakowie wraz z oświetleniem boiska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313903 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chmielnik w roku 2020 w leśnictwie Jasień Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323549 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie NZ.270.12.2020 Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Łagów w 2020 roku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324832 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa dysz obrotowych wysokociśnieniowych do wymienników ciepła w ilości 8 szt. 1. Dysza Woma Whirl jet nozzle WSD-R 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324835 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Instrukcja Bezp. Pożarowego ZP Śląsk 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325062 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie kursu wielomodułowego Kierowca kat. C + Obsługa żurawi przenośnych HDS + Uprawnienia SEP do 1kV + Pierwsza pomoc p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316177 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa jednorazowych obłożeń i serwet operacyjnych Numer referencyjny: ZP-0044-2020 Dostawa jednorazowych obłożeń i serwet opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326154 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZADANIA ORGANIZACJA MASOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ-WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI W SAMBORCU W 2020 ROKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328078 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Instrukcja Bezp. Pożarowego ZP Śląsk 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329061 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie mapy do regulacji stanu prawnego (zasiedzenie) działki nr 1161/2 o pow. 0,0601 ha położonej w Mąchocicach Kapitulnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331009 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawy piach budowlany oraz piach rzeczny PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Piach budowlany - 13700 tona 2 Piach rzeczny - 7700 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332601 2020-02-17
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323116 2020-02-17
godz. 11:00
Świętokrzyskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów Bussines Starter dla studentów UJK

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin