Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7551516 2020-07-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa rękawic Numer referencyjny: DZZ-382-35/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555726 2020-07-02
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego nr 2. Numer referencyjny: SZOSA DZP-3321-17/2020r. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukces...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531915 2020-07-03 Warmińsko-Mazurskie Kategoria: Inne przesyłki Inne Pomost Adres nadania: Polska , Warmińsko-Mazurskie, Lisewo Adres dostawy: Polska , Pomorskie, Łebi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552779 2020-07-03 Warmińsko-Mazurskie Remont izolacji pionowej ścian piwnicznych budynku z tyłu budynku, wykonanie drenażu, odtworzenie opaski ( materiał z odzysku), ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556752 2020-07-03 Warmińsko-Mazurskie Zlecę wykonanie elewacji - Giżycko Zlecę wykonanie elewacji w budynku mieszkalnym, ok. 240 m2 elewacji. Zainteresowanych proszę o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556834 2020-07-03 Warmińsko-Mazurskie Zlecę napisanie biznes planu - Pisz Zlecę napisanie biznes planu pod działalność gospodarczą. Zainteresowanych proszę o kontakt. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565000 2020-07-03 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564996 2020-07-03 Warmińsko-Mazurskie Przeszkolenie jednej osoby bezrobotnej/poszukującej pracy zarejestrowanej w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego w trybie indywidu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564045 2020-07-03
godz. 07:30
Warmińsko-Mazurskie D/Kw-Ż.2233.29.2020.MO Jednorazowa dostawa woreczków do żywności oraz reklamówek jednorazowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Torebki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7546673 2020-07-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku Las Miejski na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554333 2020-07-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz Numer referencyjny: RLZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556010 2020-07-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie „Sukcesywne dostawy środków higienicznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”. Numer referencyjny: 09/2020 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555668 2020-07-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów i ubrań jednorazowych Numer referencyjny: ZP/16/2020 Przedmiotem umowy są dostawy fa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563838 2020-07-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Morliny. Schaelomat DK02VM uchwyt rolki 1. SCHAELOMAT DK02VM A17658546D37 UCHWYT ROLKI 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565375 2020-07-03
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie KGLM-16-SL/3023/RŁ 1. MARELEC 2MC3 G34165 ŁŻYSKO/KGLM-16-SL 10 szt. 2. MARELEC 2MC3 G1443 TULEJA ŁOŻYSKA/WFM-1214-06 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553874 2020-07-03
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie "Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557653 2020-07-03
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Jagodnik Milejewo gmina wiejska nr dzial.: 103/3 Wymiana przewodu linii napowietrzne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557648 2020-07-03
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Łęcze Tolkmicko obszar wiejski nr dzial.: 25 Budowa-linia kablowa nN około 26 m, montaż ZZP w techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533620 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie zakup karabinka o kal. 5,56 x 45 mm marki BERETTA wz. ARX 160 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 fabrycznie nowy, tj. wytworzony w 2020 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541728 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remontu dachu budynku Delegatury NIK w Olsztynie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku Delegatury NIK w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7541717 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BARCIANY Numer referencyjny: RGKiI.271.11.2020 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7544858 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Roboty budowlane remontowe ZUS O/Elbląg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545366 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie: Projektu budowlanego wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i węzła ciepłowniczego w budynku mieszka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551301 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw z woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553715 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie ZP.272.1.8.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7550728 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie SMC / CENTR 1. CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY SMC MHL2-40D2* FI 40MM; DŁUGI SKOK 1 szt. 2. CZUJNIK SMC D-A53L* POŁOŻENIA; KABEL 3M 1 szt. 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554370 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przeprowadzenie monitoringowych odłowów ichtiofauny rzecznej w 2020 roku na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556069 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa nawozów mineralnych wieloskładnikowych, pestycydów i adiuwanta do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Dośw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555932 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555795 2020-07-03
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji, przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego w Gołdapi Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin