Przetargi i zamówienia - Nowogard - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7396121 2020-04-06
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389969 2020-04-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409551 2020-04-08
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na zadanie: Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373241 2020-04-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe nr 01.72.2020/SP na wykonanie zamówienia: Zakup wraz z dostawą dwóch samochodów Zakup wraz z dostawą dwóch sam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7373240 2020-04-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zakup wraz z dostawą sprzętu i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych w ramach środków przyznanych na realizację projektu pn. "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406623 2020-04-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zapytanie ofertowe nr 03.72.2020/SP na wykonanie zamówienia: Dostosowanie budynku gospodarczego do pracowni umiejętności zawodowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406756 2020-04-14
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407139 2020-04-15
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408786 2020-04-16
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Numer referencyjny: GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz Przedmiotem zamówienia jest przebudowa uli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348830 2020-10-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na działkach 66/8, 66/9, 66/10 obręb Słajsino, gm. Nowogard na potrzeby Regio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin