Przetargi woj. lubelskie

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300924 2020-02-17 Lubelskie Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305096 2020-02-17 Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Poprawa odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2547L w m. Jeziorszczyzna. Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318718 2020-02-17 Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją odcinka istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321938 2020-02-17 Lubelskie Zajęcia prowadzące do rozwoju umiejętności uniwersalnych w ramach projektu pt.: Wykwalifikowany technik leśnik. Zespół Szkół Leśny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323674 2020-02-17
godz. 08:00
Lubelskie Zadanie 1-PBW przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej Grabownica 1 i 2w miejscowości Grabownica, gm. Łopuszno – RE Skarż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324264 2020-02-17
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa ubrań koszarowych :4 częściowe -16 kpl , 3 częściowe 3 kpl 1. Ubrania koszarowe-4 częściowe 16 ST 2. Ubrania kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326211 2020-02-17
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa krat pomostowych i uchwytów - łącznie 68 szt. 1. Krata pomostowa kompozytowa 40x 40/40 TWS 10 ST 2. UCHWYT STANDA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331429 2020-02-17
godz. 08:30
Lubelskie Zakup latarek diodowych płaskich oraz lizaków sygnalizacyjnych drogowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320344 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów biurowych cykliczne dostawy artykułów biurowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. do siedziby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320337 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa środków do dezynfekcji w wewnętrznym postępowaniu przetargowym bez stosowania trybów ustawowych cykliczne dostawy środków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322971 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usługi odśnieżania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323324 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie prac związanych z utworzeniem strony internetowej z ankietą on-line do śledzenia losów absolwentów Zespołu Szkół w Janow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324267 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Fotowoltaika dla nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 15.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324285 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa łuku z/sz szt. 1. Łuk z/sz 90 3D 406,4 x8,8 1.4404 EN 10253-4 Typ B 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324696 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) podczas 6-mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324807 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup licencji Microsoft Exchange Std MOLP- 1400 szt 1. Licencja MS Exchange Std MOLP 1400 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324822 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 2412 szt. 1. Śruba dwustronna Typ L M36X200 42CrMo5-6 DIN2510 12 ST 2. Śruba dwustr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325555 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa rur czarnych na podwyższoną temperaturę - łącznie 162 mb. 1. Rura b/sz 139,7 x6,3 13CrMo4-5 -TC2 EN 10216-2 12 MB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331224 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: Budowę kanału technologicznego w drodze wewnętrznej równoległej do ul. Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278361 2020-02-17
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa leków (Immunoglobulina ludzka, Ibrutinib, Tuberculic vaccine) na potrzeby COZL” Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/PN-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7311581 2020-02-17
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wólczańskiej w Lublinie na odcinku od posesji nr 83 do skrzyżowania z ul. Odległą oraz peł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318835 2020-02-17
godz. 09:45
Lubelskie „Dostawa leków Mitoxantrone, Oxaliplatyna oraz Pemetrexed na potrzeby COZL”. Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/PN-22/20 Mitox...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7278333 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie (programy lekowe) część II Numer referencyjny: 04/20 Wartość bez VAT: 106 032.00 PLN Pakiet nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7320766 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usługi kontroli okresowej stanu technicznego obiektów Izby Administracji Skarbowej w Lublinie na terenie województwa l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320841 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Remont dróg asfaltem na terenie Gminy Chełm Numer referencyjny: PGI.271.1.20 Zakres robót obejmuje remonty dróg asfaltem w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322649 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego (PUB/05-2020/DZP-a/EMBO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274364 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2020 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323420 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kruszywa mineralnego o frakcji od 0 mm do 31,5 mm w ilości ok. 800 ton. W propozycji cenowej należy podać cenę tłucznia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin