Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8097607 2021-05-14
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę umycie okien, drzwi, glazury, Brójce Zlecę umycie okien, drzwi, glazury. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119400 2021-05-14
godz. 08:00
Łódzkie Zakup i dostawa nasion zbóż jarych Część 1 Zaprawione nasiona kwalifikowane w stopniu B pszenicy odmiany TELIMENA Kilogramy 1000 Część 2 Zaprawione nasiona kwalifikowane w stopniu B psze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097247 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga4.2. (CPV): główny kod CPV 45233140-2 roboty drogowe,45233290-8 instalowanie znaków drogowych.4.3. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113258 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia - pracownia językowo - informatyczna (tablet braylowski) 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115872 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa płynów dezynfekcyjnych i sprzętu do żywienia pozajelitowego Część 1 Płyny - szczegółowy opis w Załączniku Nr 1A do SWZ Część 2 Specjalistyczny sprzęt do żywienia pozajelitowego -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117293 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Stworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej realizowanej w ramach projektu pn. „Wzbogacenie oferty CMWŁ..." Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118360 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Usługa serwisowa z podniesieniem wersji systemu Intellispace Portal dla potrzeb Pracowni Rezonansu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW Usługa serwisowa z podniesieniem wersj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118756 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Piotrków Trybunalski w podziale na 2 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118793 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Kurs operatora wózków widłowych dla uczniów w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”. 4.1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120504 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien w miejscach: Budynek Administracji Klatka I (Poradnia Psycholo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120716 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Belownica Compact

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123384 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Półmaska ochronna 3m 6200 wraz z filtrami 3m 6099, Filtropochłaniacze 3m ABEK2 P3 6099

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123385 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Kombinezon ochronny DuPont TYVEK 500 XPERT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129173 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Kombinezon ochronny DuPont TYVEK 500 XPERT (Tyvek Classic Xpert) zgodny z normą En 14-126 kat. III, typ 5, 6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098952 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „PT i budowa boiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102595 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna 1. Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni bitumicznej oraz budowa ciągu pieszego po południowo-zachodniej stronie dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102639 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST remont pomieszczeń i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy w Grabicy, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie polegający na wykonaniu robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114110 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Zakup mebli (postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych -dwie części) Część 1 Zakup wraz z dostawą mebli biurowych Część 2 Zakup wraz z dostawą szafek ubraniowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115251 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie rozbiórki n/w obiektów budowlanych: 1. Budynek stodoły w osadzie leśniczówki Borowiny. Lokalizacja obiektu: obręb ewiden...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116229 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Wykonywanie projektowych dokumentacji technicznych w formie papierowej i elektronicznej zgodnie ze zleceniami.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117334 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm dla potrzeb Gminy Masłowice 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm na potrzeby Gminy Masłowice.4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117853 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Bitfold - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118231 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Udzielenie świadczeń zdrowotnych PRZEDMIOTEM KONKURSU SĄ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE: Zadanie 1: Obsługa medyczna przez lekarza specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118369 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Usługi w zakresie rocznych przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych wraz z ewentualnymi naprawami dla USK im. WAM - CSW w Łodzi Część 1 Usługi przeprowadzania okresowych (rocznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119135 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Druk i oprawa: "Warto zobaczyć. Góry i pogórza wschodniej Polski" Druk i oprawa książki „Warto zobaczyć. Góry i pogórza wschodniej Polski”- 3000 szt. egzemplarzy EZ.270.1.2.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119113 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119347 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 5/ZP/2021/S Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla jednego rocznika studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119484 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 5/ZP/2021/S Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla jednego rocznika studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119716 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej Szkoły nr 4 im. Marii Konopni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119713 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa grysu kamiennego płukanego (bazalt) frakcji 2-5 mm w ilości 1 200 Mg”2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 44912300-9 (bazalt)60100000-9 (Usługi w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin