Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8195394 2021-06-18 Łódzkie Zlecę usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego - Lutomiersk Zlecę usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190873 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa ZK SN, linii kablowej SN dla przyłączenia Drogi Podziemnej, Łódź, ul. Hasa dz. 180/62 w podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186866 2021-06-18
godz. 11:00
Łódzkie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Wykonanie podłóg w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190988 2021-06-18
godz. 11:00
Łódzkie Świadczenie usługi w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego nad robotami realizowanymi na zlecenie Zarządu Lokali Miejskich 1. Przedmiot zamówienia stanowi: świadczenie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189171 2021-06-18
godz. 12:00
Łódzkie Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Część I-Przebudowa ul. Wspólnej; Część II-Przebudowa ul. Żurawiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191436 2021-06-18
godz. 14:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196998 2021-06-18
godz. 17:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji „Pole Szczerców. Ocena jakości masywu skalnego na podstawie kartowań odsłonięć naturalnych w wyrobisku górniczym oraz wytyczne dla bieżącego kształtowania konturu zb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194623 2021-06-18
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z realizacją projektu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198554 2021-06-21
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego - Brzeziny Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190872 2021-06-21
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197631 2021-06-21
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz w podziale na 3 części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189534 2021-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego LED w sołectwie Żakowice - Różyca.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201807 2021-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej 1 w Kutnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162190 2021-06-21
godz. 11:00
Łódzkie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi – III części” Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.25.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193868 2021-06-21
godz. 12:00
Łódzkie Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy Jesiennej w Pabianicach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193835 2021-06-21
godz. 12:00
Łódzkie Budowa w trybie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy PCK w Pabianicach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197616 2021-06-21
godz. 13:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1916E polegająca n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189559 2021-06-21
godz. 14:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych polegających na: ZADANIE I. Wykonanie projektów + remont wewnętrznych linii zasilających: 1. BI. 57 - ul. Narciarska 15/17 - Fakturowanie cząstkowe (35 000 zł bru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189182 2021-06-21
godz. 15:00
Łódzkie Opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich, zawierających obiekty mostowe o nośności mnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198011 2021-06-22
godz. 10:00
Łódzkie Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta ˜1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198241 2021-06-22
godz. 15:00
Łódzkie 1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187082 2021-06-23
godz. 08:00
Łódzkie WYKONANIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ARANŻACJI PRZESTRZENI AKADEMICKIEGO CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ „ZATOKA SPORTU”, ŁÓDŹ, AL. POLITECHNIKI 10 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188336 2021-06-23
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego wraz z nowymi instalacjami kanalizacyjnymi przy ul. Sienkiewicza 137/141 w formule zaprojektuj i wybuduj.. Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202205 2021-06-23
godz. 13:00
Łódzkie Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku 1 i 2 w ramach zadania pn.: „Przeb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193487 2021-06-23
godz. 15:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieruszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207253 2021-06-23
godz. 15:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przebudowy i remontów dróg gminnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205319 2021-06-24
godz. 09:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim. Nadzór in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153039 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem powietrznych pomp ciepła w ramach projektu „Gospodarka niskoemisyjna – wymiana źródeł ciepła w gminie Lubochnia” Numer referencyjny: RI.13.271.Pzp.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188571 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego. 2.W ramach zamówienia należy wykonać: a)dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203477 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 3 części Część 1 wykonanie przeglądów ogólnobudowlanych budynków administrowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin