Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8177516 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Przebudowa amfiteatru w Parku Wolności– II postępowanie 4.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa amfiteatru w Parku Wolności 4.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:Przebudowę budowli użytecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128066 2021-06-18
godz. 12:00
Łódzkie Budowa budynku szkoły w Kleszczowie wraz z infrastrukturą zewnętrzną Numer referencyjny: ZP.271.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej w Kleszczowie wraz z uzys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174614 2021-06-18
godz. 23:59
Łódzkie BUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY ULICY WYSZYŃSKIEGO W ŁODZI SZCZEGÓŁOWE ZAPISY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182409 2021-06-22
godz. 10:00
Łódzkie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna, gmina Strzelce, powiat kutnowski Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: „ Budowy świetlicy wiejskiej w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8170701 2021-06-22
godz. 10:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie 1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186994 2021-06-23
godz. 10:30
Łódzkie „Przeniesienie nowych zakładów w budynku wydziału Farmacji, ul. Muszyńskiego 1” 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest przeniesienie nowych zakładów w budynku wydziału Farm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8179992 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum w Mos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188349 2021-06-24
godz. 11:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie w zakresie wykończenia wnętrz w budynku przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi w ramach przedsięwzięcia: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189229 2021-06-25
godz. 09:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów i wymianą okien połaciowych, zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym, w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 9....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190151 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie n/w robót: 1. Modernizacja sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201781 2021-06-25
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa i montaż półautomatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192825 2021-06-28
godz. 09:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów, zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym, w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 33A. 1) termomodernizacja ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196898 2021-06-28
godz. 12:00
Łódzkie Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do potrzeb osób niepełnosprawnych ˜17.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań, tj.:1) Kompleksowa Termo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194848 2021-06-29
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap II Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z budową i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196871 2021-06-29
godz. 10:00
Łódzkie „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą” ˜1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku obsługi boiska rekr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203343 2021-06-30
godz. 09:00
Łódzkie dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197053 2021-06-30
godz. 12:00
Łódzkie ˜4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204051 2021-07-01
godz. 10:00
Łódzkie Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie korytarza i klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 204 im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206467 2021-07-01
godz. 10:00
Łódzkie Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u biegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego [Numeracja zgodna z SWZ] 5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202122 2021-07-02
godz. 08:30
Łódzkie Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego DPS w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 ZP/1/CRO/2021/B

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204676 2021-07-02
godz. 09:00
Łódzkie „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk” 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym wraz z infrastrukturą techniczną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209362 2021-07-02
godz. 12:00
Łódzkie ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Strykowie przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174881 2021-07-02
godz. 23:59
Łódzkie Innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu na rynek eko-kosza z systemem wstępnego recyklingu. Hala o wielkości nie mniejsze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177271 2021-07-06
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin