Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8146340 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202568 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informacje (RFI) - „Odbiór odpadów – osadów z oczyszczalni ścieków przemysłowo deszczowych zlokalizowanej na terenie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190950 2021-06-18
godz. 12:00
Łódzkie Opróżnianie zbiorników i transport ścieków II/ 2021 Część 1 ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i tran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8169179 2021-06-19
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę pranie odzieży medycznej, Łódź Dzień dobry, Zlecę pranie odzieży medycznej. Jestem lekarzem dentystą. Zainteresowanych prosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171913 2021-06-20
godz. 00:00
Łódzkie Potrzebujemy kontener na odnduline - Babiczki Dzień dobry Potrzebujemy kontener na odnduline najlepiej kontener o 36m3 lub większy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195801 2021-06-20
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę demontaż płytek boazerii - Łódź Zlecę demontaż płytek boazerii: Przedpokój Boazeria przedpokój, pawlacz + sufit kaseton drew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207744 2021-06-21
godz. 09:00
Łódzkie DZP.26.1.98.2021 Rozbiórka murowanego komina czworobocznego w budynku użytkowym przy ul. Wróblewskiego 34 w Łodzi. PRZEDMIOT POST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194881 2021-06-21
godz. 10:00
Łódzkie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe, znajdujących się na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudzie, gm. Wieluń”. Niniejsze zamówienie obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201916 2021-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190079 2021-06-21
godz. 11:00
Łódzkie Usługę utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku oraz obsługę szatni 5.1. Przedmiotem zamówienia jest: 5.1.1. utrzymanie czystości w trzech obiektach sądowych, sprzątanie po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188938 2021-06-21
godz. 11:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Część 1 Część 1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj.: budowlanych, rozbiórkowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206593 2021-06-21
godz. 11:00
Łódzkie Wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych z terenu Zakładu Karnego w Łowiczu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203645 2021-06-22
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę gruntowne umycie 20 okien w domu jednorodzinnym - Sieradz Zlecę gruntowne umycie 20 okien w domu jednorodzinnym. Zainteresow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192796 2021-06-22
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ. 12/TP/21 *********...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198073 2021-06-22
godz. 11:00
Łódzkie Usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego niebezpiecznych odpadów medycznych pochodzących z SPZOZ w Wieluniu ˜Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203101 2021-06-23
godz. 11:00
Łódzkie Wywóz odpadów z terenu Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Nr postępowania: 21/2021) 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na wywozie odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212582 2021-06-23
godz. 11:00
Łódzkie Zagospodarowanie zużytych opon, znajdujgcych się na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego BORKI w Swolszewicach Małych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187418 2021-06-23
godz. 12:00
Łódzkie Mycie okien i elewacji Budynku Usług Technicznych dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207040 2021-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi: 1) Kompleksowe utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków Domu St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167873 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Usługi pralnicze dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/21/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych wraz z usługą t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201375 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie "Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB" ˜4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne, typ: MGB”, w następujących rozmiarach i ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204986 2021-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu na terenie Powiatu Zgierskiego. 2. Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202706 2021-06-25
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Numer referencyjny: PN/XI/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Wykonawcy na rzecz Zamawiającego: 1) odbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153259 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Błaszki Numer referencyjny: RIZ.271.5.21 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153278 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208488 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Kompleksowa usługa prania dla Szpital Powiatowego w Radomsku Kompleksowa usługa obejmuje: 1). Odbiór bielizny brudnej i dostawa bielizny czystej, 2). Pranie bielizny pościelowej , szpit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183369 2021-06-27
godz. 00:00
Łódzkie Interesują mnie worki typu Big-Bag na gruz - Łódź Interesują mnie worki typu big-bag na gruz: skute kafle z tarasu 20 m2. Czekam n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8158843 2021-06-28
godz. 12:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie 20 02 01 / 2021 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8210017 2021-06-28
godz. 12:00
Łódzkie Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8167983 2021-06-29
godz. 09:00
Łódzkie Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu gminy Jeżów Numer referencyjny: RGiFS.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin