Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Budowlana - remonty, wykończenia, środki czystości - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7588294 2020-07-30
godz. 09:30
Łódzkie ” Projekt i wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Laryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603568 2020-07-31
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa elementów wystawienniczych, kalendarzy, materiałów biurowych oraz gadżetów ekskluzywnych dla jednostek organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606371 2020-07-31
godz. 10:00
Łódzkie DOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZETÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595978 2020-08-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Numer referencyjny: ZA.241.1.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603932 2020-08-06
godz. 09:00
Łódzkie Remont skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Stolarską w Tomaszowie Mazowieckim Numer referencyjny: ZDP.3801.25.2020 3.1 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7591742 2020-08-07 Łódzkie Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu kopii zapasowych dla Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. III. Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611978 2020-08-07 Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 63...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612023 2020-08-07 Łódzkie Wykonanie rocznych przeglądów technicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627573 2020-08-07
godz. 08:00
Łódzkie Dostawa środków czystości dla pracowników PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa mydła toaletowego w kostce opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628933 2020-08-07
godz. 08:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa sprężarki typ A50 oraz sprężarki śrubowej SCS 22-08 AC. Usługa RODO.pdf 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571521 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Dostawy materiałów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych i NIEmedycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7609419 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Zakup wraz z dostawą 680 ton mieszanki granitowych kruszyw mineralnych o uziamieniu ciągłym o frakcji 0 0 - 31,5 mm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610795 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa taśm (opasek) kablowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7605951 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa książek, w tym podręczników i poradników metodycznych oraz pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618723 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG – PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Błoniu-Topoli Numer referencyjny: DZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619646 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach zlokalizowanego na działce numer 723 w obrębie 4 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624344 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie 1. Taśma przenośnikowa B1000EP800/4 4+2, gr. 12 mm, dł. Montaż i połączenie taśmy B1000, metodą wulkanizacji na gorąco (na wysokoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627002 2020-08-07
godz. 09:00
Łódzkie Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie oraz odwóz do domów po zajęciach lekcyjnych. Dowóz uczniów do Zespołu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7546809 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa wzorów PUiW do produkcji seryjnej-Kapelusz polowy tropikalny, Pochewka z oznakami stopnia do umun. pol. tropikalnego, Ozna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574052 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.68.2020 Postępowanie o udz. zam. publicznego prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego o wartości pow. 214 000 EUR na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603876 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ulicy Gałczyńskiego 7 - dla potrzeb Miejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610747 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610748 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny: 66/ZP/2020 Wartość bez VAT: 1 229 308.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611353 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Obsługa audio-wideo Uniwersytetu Łódzkiego realizowana w ramach umowy ramowej Numer referencyjny: 77/ZP/2020 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611374 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach, gm. Zadzim w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618083 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie maszynowego wykaszania poboczy ( wycinanie drzewek, krzewów i roślinności na poboczach oraz rowach) po obu stronach dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617451 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Franciszka Żwirki 5 w okresie od 19.08.2020 r. do 18.08....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619131 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LGOTA WIELKA Numer referencyjny: RK.III.271.2.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618824 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotrkowie Tryb, Sieradzu i Skierniewicach usług o charakterze konsul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618919 2020-08-07
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin