Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7903691 2021-05-17
godz. 11:00
Łódzkie REWALORYZACJA PARKU W GORZĘDOWIE Numer referencyjny: IOŚ.271.21.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi: − rewitalizację terenu parku − budowa oświetlenia, − budowę ciągów pieszych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193348 2021-06-18 Łódzkie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie tunelu foliowego, podziemnego zbiornika wód opadowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Głównym Strzelce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195394 2021-06-18 Łódzkie Zlecę usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego - Lutomiersk Zlecę usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201495 2021-06-18 Łódzkie Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189215 2021-06-18
godz. 08:00
Łódzkie „POSTĘPOWANIE NA USŁUGĘ REALIZACJI OBOZU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” „POSTĘPOWANIE NA USŁUGĘ REALIZACJI OBOZU SOCJOTERAPEUTYCZNEGO dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8143270 2021-06-18
godz. 08:30
Łódzkie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: ZP/26/2021 Dostawa urządzeń medycznych. Dostawa urządzeń medycznych Część nr 1 Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, opis wszystki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8146340 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8176389 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 w kierunku Pałczewa” 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych – przebudowy drogi powiatowej nr 2926E (ul. Połu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177516 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Przebudowa amfiteatru w Parku Wolności– II postępowanie 4.1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa amfiteatru w Parku Wolności 4.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:Przebudowę budowli użytecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8180334 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Dostawy odczynników, sprzętu oraz dzierżawa urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/30/2021 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182728 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Nadzór autorski i usługi serwisowe systemu informatycznego ESKULAP Nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację medycznego systemu informatycznego ESKULA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190873 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa ZK SN, linii kablowej SN dla przyłączenia Drogi Podziemnej, Łódź, ul. Hasa dz. 180/62 w podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191930 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie BEZ GRANIC Zadanie 1: POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ "TRENING SŁUCHOWY" WG. TERAPII TOMATISAZadanie 2: POMOCE DAKTYCZNE DO ZAJĘĆ TUS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192130 2021-06-18
godz. 09:00
Łódzkie Okresowa certyfikacja aparatury pomiarowej zainstalowanej na samochodach pomiarowych i w laboratorium WN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8143328 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Numer referencyjny: SP.261.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162570 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych oraz biurowych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Projektu Umowy – Formularz Cenowy (S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8163961 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie ZAKUP BENZYNY 95, BENZYNY 98, OLEJU NAPĘDOWEGO w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych Zamawiającego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174775 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Budowa skateparku w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie skateparku w miejscowości Nowy Glinnik - Osiedle na działce o n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8137070 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask-Gorczyn polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask-Gorczyn polegającej na bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182486 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego wraz z egzaminami potwierdz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182485 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie PPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego wraz z egzaminami potwierd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182487 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego wraz z egzaminami potwierdz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182629 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Numer referencyjny: KBZ.261.20.2021 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184426 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Zakup i dostawa maszyn Część 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego. Szczegółowe parametry techniczno - użytkowe określa załącznik nr 2A do SWZ - opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184429 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Wieruszów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. wedłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186637 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa preparatów do diagnostyki serologicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi Część 1 Część I - Preparaty do diagnostyki serologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186856 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Zadzim Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Gminy Zadzim, IK.341.2.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187439 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187998 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz wyposażenia do budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Wsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188324 2021-06-18
godz. 10:00
Łódzkie 29/ZP/2021 - Dostawa subskrypcji na licencje uprawniające do instalacji i użytkowania przez okres 12 miesięcy pakietu oprogramowania do zastosowań biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin