Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6914231 2020-06-01
godz. 00:00
Łódzkie Projekt założenia warsztatu naprawy samochodów oraz wulkanizacji wraz ze specjalistycznymi narzędziami do naprawy aut wszystkich ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413553 2020-04-20
godz. 11:00
Łódzkie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki” Numer referencyjny: 271.2.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413552 2020-04-20
godz. 10:30
Łódzkie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara-Skórkowice-Żarnów na odcinku 995 m w zakresie przebudowy nawierzchni” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377295 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417522 2020-04-15
godz. 00:00
Łódzkie Wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz gabinetu lekarsko-pielęgniarskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419225 2020-04-16
godz. 00:00
Łódzkie Wyposażenie kuchni, sali restauracyjnej oraz szatni Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie Cel zamówienia Wyposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389722 2020-04-20
godz. 11:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Andrespol Numer referencyjny: ZP.271.62...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367709 2020-04-09
godz. 10:25
Łódzkie „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Bełchatów” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380351 2020-04-16
godz. 12:00
Łódzkie Zakup żurawi szosowo- terenowych o udźwigu 30-35ton i 100-110 ton dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395486 2020-04-22
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa samochodu ciężarowego – hakowiec 2020 Numer referencyjny: Dostawa samochodu ciężarowego - hakowiec/ 2020 Dostawa samochodu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395559 2020-04-23
godz. 10:00
Łódzkie Transport odpadów I/2020 Numer referencyjny: Transport odpadów I /2020 Zadanie 1 – oddział Pabianice1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395590 2020-04-28
godz. 12:00
Łódzkie Dostosowanie systemów monitoringu emisji na blokach 1–6 do wymogów BAT w zakresie aparatury do pomiaru Hg, NH3, HCl i HF w gazach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397644 2020-04-23
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa chlorku amonu NH4Cl dla PGE GiEK SA, Oddział Elektrownia Turów Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/13951/2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405495 2020-04-16
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408376 2020-04-14
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa fabrycznie nowych ciągników siodłowych oraz naczep wywrotek

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409394 2020-04-10
godz. 14:00
Łódzkie Zakup łożysk dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411419 2020-04-10
godz. 12:00
Łódzkie Zakup siatek dystansowych do wirówek dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest dostawa siatek dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411683 2020-04-10
godz. 12:00
Łódzkie 1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup sprzęgieł oraz wkładek elastycznych do pomp wodnych maszynowni dla PGE GiEK SA Oddział Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411685 2020-04-15
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rur perforowanych dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411854 2020-04-22
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Placu Wolności 10 w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412999 2020-04-15
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Be...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413287 2020-05-06
godz. 10:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w pkt 2 SIWZ. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413423 2020-04-10
godz. 12:00
Łódzkie Zakup łożysk dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa dla PGE GiEK Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413419 2020-04-17
godz. 12:00
Łódzkie Odtworzenie układów przepływowych pomp cyrkulacyjnych IOS 9 typu Warman 800 TY-GSL (szt. 4) oraz IOS 10 typu Warman 650 TU-L (szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413422 2020-04-20
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji pod nazwą „Pole Szczerców. Projekt wierceń otworów techniczno-uściślających typu B na lata 2020 -2024” dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414664 2020-04-13
godz. 10:00
Łódzkie Zakup blachy dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa blachy dla PGE GiEK S.A. Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414663 2020-04-15
godz. 14:00
Łódzkie Zakup elementów do układu sterowania koparki K-17 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Opis przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414921 2020-04-14
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa środków do dezynfekcji. CPV 33631600-8 - środki antyseptyczne i dezynfekcyjne b) Zamawiający podzielił przedmiot zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415663 2020-04-14
godz. 14:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) odnośnie wykonania modernizacji osadnika popiołu OP I oraz opróżnienie i modernizacja osadnika popioł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416464 2020-04-14
godz. 11:00
Łódzkie Zakup potencjometrów, silników i napędów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin