Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6828589 2019-06-17 Podkarpackie Dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Praca szansą na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819108 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego (2 szt. komputerów przenośnych – laptop wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, torb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812695 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 2 szt. macierzy dyskowych na potrzeby VMware dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Numer referencyjny: OA-XVI....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765483 2019-06-18
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Nazwa zamówienia: Zadanie 1 – Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia nowej usługi. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770743 2019-06-18
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa oprogramowania - SYSTEM ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ UCZELNIANĄ wraz z licencjami - na potrzeby WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825278 2019-06-18
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, projektora i szafy na laptopy, dostarczenie instrukcji obsłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831954 2019-06-18
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie strony internetowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823509 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826793 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie NA/O/170/2019 Wykonanie i sprawdzenie 3 wersji oprogramowania w środowisku Fluke MET/Cal przeznaczonego do realizacji procedur wzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828175 2019-06-19
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do zajęć świetlicowych dla dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Funkcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831519 2019-06-19
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnego do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej, tj. p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768760 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825670 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lesku Numer referencyjny: ZP/19/2019 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826022 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnobrzega” Numer referencyjny: BZP-I.271.36.2019 Zadanie obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827386 2019-06-19
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827033 2019-06-19
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta Rzeszowa Numer referencyjny: CZ-D.271.50.147.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834248 2019-06-19
godz. 14:00
Podkarpackie SO.042.3.5.2019.AJ dostawa materiałów dla uczestników szkoleń oraz materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771868 2019-06-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu sieciowego oraz terminali Thin Client do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej Numer referencyjny: F-271-29/2019 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6783372 2019-06-24
godz. 00:00
Podkarpackie ZAKUP WRAZ Z WDROŻENIEM: • oprogramowania do obsługi, zamieszczania i ewidencji materiałów dydaktyczno-edukacyjnych w repozytorium...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831573 2019-06-24
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy sprzętu do terapii, na który składa się dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, sprzęt do tera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768746 2019-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 9a w Krośnie. Numer referencyjny: DTG/106/ZP-4/19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825916 2019-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829510 2019-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie wraz z dostawą częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6786063 2019-06-24
godz. 13:30
Podkarpackie Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6782654 2019-06-25
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa maszyn oraz oprogramowania Leszek Potyrała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Metalowo - Instalacyjny L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826630 2019-06-26
godz. 00:00
Podkarpackie Wdrożenie innowacji produktowej w postaci narzędzia diagnostycznego GTS Celem projektu jest wdrożenie zautomatyzowanego, redundan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834001 2019-06-26
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup oraz dostawa komputerów przenośnych, rysików do tabletów oraz wózka na laptopy w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837179 2019-06-26
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa licencji Systemu do zarządzania kontraktami, komponentów środowiska bazodanowego oraz środków trwałych Przedmiotem zapyta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803584 2019-07-03
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa oprogramowania informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.9.2019 Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6810393 2019-07-08
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin