Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania zaawansowanego

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6882867 2019-07-22
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie wymiany poziomu wody( zimnej , ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami pod piony) w piwnicy w budynku A2 .Przewody biegn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6855987 2019-07-23
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza Numer referencyjny: UIB.271.10.2019 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908958 2019-07-23
godz. 14:03
Podkarpackie Armatura wod-kan – trójniki PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Trójnik żeliwny kołnierzowy FF DN 80x80 PN 10 żeliwo sferoidalne - 10 szt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883943 2019-07-24
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Pańska i ul. Magnoliowa w m. Widna Góra Numer referencyjny: GBOŚ.271.4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885957 2019-07-24
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6891717 2019-07-26
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów na odcinku od km 2+140 do km 3+132 w m. Irena oraz na odcinku w km 5+850 – 7+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892398 2019-07-26
godz. 11:30
Podkarpackie Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku. Numer referencyjny: ZP.271.33.2019 Odbudowa i rozbudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905304 2019-07-26
godz. 12:00
Podkarpackie NR 62/ 2019 na wymianę zestawu hydroforowego wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi w budynku przy ul. Hanasiewicza 18A w Rz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905404 2019-07-26
godz. 12:00
Podkarpackie NR 61/2019 na wymianę poziomu wodociągowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 75A w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903006 2019-07-31
godz. 09:00
Podkarpackie POPRAWA GOSPODARKI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY DĘBICA. Numer referencyjny: ITR.271.07.2019 1. Przedmiotem zamówienia są robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904176 2019-07-31
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego centrum Miasta Baranów Sandomierski”- etap I Numer referencyjny: SG.271.1.11.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6910263 2019-08-01
godz. 08:30
Podkarpackie Cześć 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w m. Besko w km 3+125 do 3+572 i 3+608 do 3+960”, Część 2 „Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893579 2019-08-01
godz. 09:30
Podkarpackie Wykonanie II części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6891897 2019-08-01
godz. 09:30
Podkarpackie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice Numer referencyjny: RG.271.11.2019 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903732 2019-08-01
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6906108 2019-08-01
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896320 2019-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk - Berezka Numer referencyjny: WS.271.8.2019 Przedsięwzięcie polega na upor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908448 2019-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr 108255R Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik w miejscowości Chmielnik w km 1+4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6874605 2019-08-06
godz. 10:00
Podkarpackie Prace budowlane przy wykonaniu zadania:Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.5.2019 Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6911146 2019-08-06
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6860499 2019-08-09
godz. 09:00
Podkarpackie Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obejmujące budowę drogi wewnętrznej, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890638 2019-08-12
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie ekspertyzy ds. związanych z odmulaniem zbiorników przepływowych Numer referencyjny: WPN.261.11.1.2019.DD Wartość bez VAT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6866836 2019-08-13
godz. 09:30
Podkarpackie Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (VI) w ramach zadania ogólnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887430 2019-08-20
godz. 09:00
Podkarpackie „Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. - „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887538 2019-08-20
godz. 09:00
Podkarpackie Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6735079 2020-04-16
godz. 10:30
Podkarpackie Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Tajęcina, gm. Trzebownisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin