Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6845387 2019-06-25
godz. 09:00
Podkarpackie IF.7031.5.2019 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R relacji Komorów – Huta ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815426 2019-06-25
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa drogi działka nr 2306 - budowa chodnika w miejscowości Czelatyce Zakres prac obejmuje: 1) Roboty ziemne wykonane kopar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818679 2019-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska Numer referencyjny: BI.271.02.2019 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823833 2019-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska Numer referencyjny: II.T.271.24.RB.2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845208 2019-06-25
godz. 10:30
Podkarpackie Budowa dwóch zespołów miejsc postojowych dla samochodów osobowych (6 i 7 stanowisk) oraz utwardzenie terenu przy Podkarpackim Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778820 2019-06-25
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena w Rzeszowie Numer referencyjny: CZ-I.271.46.120...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812025 2019-06-25
godz. 11:15
Podkarpackie „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – Pakiet I” Numer referencyjny: PPiZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802941 2019-06-25
godz. 14:00
Podkarpackie Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2019 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847384 2019-06-26
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę wykonanie wylewki, płotu i kostki brukowej - Stalowa Wola Zlecę wykonanie wylewki (ok. 70 m), płotu i kostki brukowej. Zaint...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826653 2019-06-26
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 31+763 – 32+110 w m. Rakszawa....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827428 2019-06-26
godz. 09:00
Podkarpackie Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 823/10 w Krzemienicy pod utworzenie miasteczka ruchu drogowego Numer referencyjny: WI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819397 2019-06-26
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza Numer referencyjny: UIB.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826504 2019-06-26
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+902 – 21+065 w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826943 2019-06-26
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa drogi oznaczonej w MPZP ZASANIE II symbolem 4KDD w Przemyślu Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.6.2019 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778826 2019-06-26
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Leopolda Staffa Numer referencyjny: CZ-I.271.48.122.2019 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825578 2019-06-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 V Numer referencyjny: EZ/215/52/2019 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826529 2019-06-26
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika dla pieszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826363 2019-06-26
godz. 11:15
Podkarpackie PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – Pakiet II. Numer referencyjny: PPiZP.271.12.2019 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828119 2019-06-27
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie stopni kamiennych oraz wyłożenie płyt kamiennych w Bieszczadzkim Parku Narodowym Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829524 2019-06-27
godz. 09:00
Podkarpackie „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826855 2019-06-27
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze. Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/56/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829247 2019-06-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827218 2019-06-27
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:1) Droga dojazdowa w m. Hucisko Jawornickie działka nr ewiden...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830184 2019-06-27
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa Numer referencyjny: CZ-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852359 2019-06-27
godz. 11:00
Podkarpackie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skołoszów i Łazy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826941 2019-06-27
godz. 11:45
Podkarpackie ”Rozbudowa drogi Wielopole Granice branża drogowa – Etap I” Numer referencyjny: RRz.271.13.2019 Przedmiot zamówienia obejmuje roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826015 2019-06-27
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli Numer referencyjny: ZP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829267 2019-06-27
godz. 12:00
Podkarpackie „Przebudowa parkingu, ogrodzenia i chodników w Przedszkolu Nr 9” wykonaniu termomodernizacji budynku przedszkola – etap I, oraz pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819449 2019-06-27
godz. 12:00
Podkarpackie Remont drogi do oczyszczalni dz. nr ewid. 272 w km 0+000-0+335 w miejscowości Daliowa, Remont drogi dz. nr ewid. 423 w km 0+000-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852283 2019-06-27
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miejsc postojowych oraz utwardzenia terenu przy Przedszkolu nr 11 ul. Mazurska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin