Przetargi i zamówienia - Ustrzyki Dolne - woj. organizatora: podkarpackie - majątkowe i komunikacyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6904904 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa szkolenia zawodowego dla w ramach Projektu „Staż i szkolenie szansą na zatrudnienie” Przedmiotem zamówienia jest wyłonieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904905 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa szkolenia zawodowego dla pracowników kadrowych w ramach Projektu „Staż i szkolenie szansą na zatrudnienie” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885961 2019-07-24
godz. 09:30
Podkarpackie Park aktywnej rekreacji przy ul. Łukasiewicza w Ustrzykach Dolnych Numer referencyjny: ZP.271.29.2019 1. Wykonanie robót ziemnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6876246 2019-07-24
godz. 09:30
Podkarpackie „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +" oraz Dziennego Domu Pomocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6909395 2019-07-24
godz. 11:00
Podkarpackie Systemowe wykonanie remontu ocieplenia ściany północnej budynku wielorodzinnego przy ul. Gombrowicza 23 i częściowy remont ocieple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890024 2019-07-25
godz. 09:30
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamówienia pn.Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Przemysłowej w Ustrzykac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885169 2019-07-29
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Palety 4 palety Polska Adres nadania: Ustrzyki Dolne , 38-700, Polska Adres dostawy: Sokółka , 16-100, Polska Dystans:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903232 2019-07-31
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogi” w m-ci Równia Numer referencyjny: ZP-271.30.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6909100 2019-08-02
godz. 09:30
Podkarpackie Przebudowa ulicy Zielonej w m-ci Ustrzyki Dolne Numer referencyjny: ZP-271.31.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6909282 2019-08-02
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. działki 386 w m-ci Nowosielce Kozickie od km 0+330 do 0+530 Numer referencyjny: ZP-271.32.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin