Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6735079 2020-04-16
godz. 10:30
Podkarpackie Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Tajęcina, gm. Trzebownisko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643210 2019-12-31
godz. 00:00
Podkarpackie 12/2019 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6672946 2019-12-31
godz. 00:00
Podkarpackie 16/2019 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Izbie Przyjęć

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6742978 2019-11-16
godz. 00:00
Podkarpackie OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ) UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6708716 2019-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice Numer referencyjny: IZ 271/6/2019 Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg w miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6881983 2019-09-09
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Ładunki, Pełna ciężarówka 24 Adres nadania: Stalowa Wola , 37-450, Polska Adres dostawy: Linz , Austria Dystans: 863.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6869138 2019-08-31
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Pojazdy inne, Pojazdy budowlane Koparko ładowarka JCB4CX Adres nadania: Rzeszów , Polska Adres dostawy: Markaryd , Szw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6882461 2019-08-31
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Meble Stół zrobiony z koła od wozu Adres nadania: Stalowa Wola , 37-450, Polska Adres dostawy: Sanok , Polska Dystans:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893880 2019-08-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Gminy Brzozów wraz z jednostkami or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893839 2019-08-25
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Sanok w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893796 2019-08-22
godz. 11:00
Podkarpackie Rozszerzenie funkcjonalności Data center – dostawa w ramach zadania: „Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902861 2019-08-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne, bezpośrednie, półpośrednie, pośrednie i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890566 2019-08-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa produktów leczniczych oraz materiałów diagnostycznych Numer referencyjny: DZP-380-16/2019 Wartość bez VAT: 2 208 390.00 PL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6900953 2019-08-20
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy komunalnych Numer referencyjny: CZ-D.271.55.164.2019 Wartość bez VAT: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6865102 2019-08-20
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i Jednostek Terenowych na lata 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900856 2019-08-20
godz. 10:00
Podkarpackie „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887430 2019-08-20
godz. 09:00
Podkarpackie „Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. - „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887538 2019-08-20
godz. 09:00
Podkarpackie Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902460 2019-08-20
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa przemysłowej chłodni sprężarkowej cieczy Zamawiający poszukuje dostawcy przemysłowej chłodni sprężarkowej cieczy stanowią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6886727 2019-08-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz innych osób potrzebujących wsparcia w formie dożywiania na terenie gminy Kuryłów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896959 2019-08-19
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2019 Zadanie nr 1: Inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890591 2019-08-19
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Numer referencyjny: 17/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900863 2019-08-19
godz. 08:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, do kotłowni olejowych umiejscowionych na drogowych przejściach granicznych w Medyce, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6882060 2019-08-19
godz. 00:00
Podkarpackie Kategoria: Meble meble kuchenne poskladane, szafki lazienkowe poskladane Adres nadania: Kolbuszowa , 36-100, Polska Adres dostawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6877098 2019-08-16
godz. 09:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy Strzyżów do szkół, w tym do specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897758 2019-08-16
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Usługa badawczo-rozwojowa dot. opracowania optymalnej metody obróbki termicznej produktów. 2. Wykonanie i dostawa elementów pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897028 2019-08-14
godz. 11:30
Podkarpackie Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893797 2019-08-14
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej w taryfie G Numer referencyjny: DZ-2300-17/TI /R/2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6874702 2019-08-14
godz. 10:00
Podkarpackie „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Mieście Tarnobrzeg”. W ujęciu ogólnym, cele projektu to:a) dostosowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6884608 2019-08-14
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa fantomów oraz urządzeń medycznych - w ramach projektu SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin