Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - urządzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6903777 2019-07-30
godz. 00:00
Podkarpackie 1. silos zbożowy ładowność 20- 24 t

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903774 2019-07-23
godz. 00:00
Podkarpackie 1. przyczepa rolnicza ładowność 10-12 t

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903732 2019-08-01
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903663 2019-07-31
godz. 10:00
Podkarpackie Zadanie nr 1: Utwardzenie placu wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903545 2019-08-02
godz. 09:30
Podkarpackie Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zaczernie Numer referencyjny: BR.271.1.26.2019 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903541 2019-07-31
godz. 09:30
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku Numer referencyjny: ZSZ-KA.26.9.2019 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903529 2019-07-31
godz. 10:00
Podkarpackie Remont budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu Numer referencyjny: F-271-53/2019 Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku Sądu Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903502 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 02 na usługi doradcze w zakresie podniesienia konkurencyjności poprzez usługi proinnowacyjne WASTE MARKET S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903501 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa przeprowadzenia audytu wzorniczego zakończonego dedykowaną dla firmy Zniczplast Sp. z o.o. Sp. k. strategią wzorniczą W zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903478 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna dowozu w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903477 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie „Dostawa sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii wraz z akcesoriami” - DL-DDOM-2711/1/2019 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903236 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych Powiatu Ropczycko – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903232 2019-07-31
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogi” w m-ci Równia Numer referencyjny: ZP-271.30.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903229 2019-08-05
godz. 09:50
Podkarpackie : „Przebudowa poddasza budynku Domu Ludowego w Bielińcu na pomieszczenia świetlicowe” Numer referencyjny: TPWB .1.2019. Ścianki d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903220 2019-07-24
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Numer referencyjny: PN/20/2019 Usługa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903029 2019-07-25
godz. 11:00
Podkarpackie Przetarg nieograniczony na realizację projektu modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy dla północnej części powiatu łańcuckieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903006 2019-07-31
godz. 09:00
Podkarpackie POPRAWA GOSPODARKI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY DĘBICA. Numer referencyjny: ITR.271.07.2019 1. Przedmiotem zamówienia są robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902985 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie Usługa przeprowadzenia audytu wzorniczego zakończonego dedykowaną dla firmy Serwotech Paweł Biela strategią wzorniczą W związku z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902956 2019-07-24
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/MSNZ/2019 z dnia 16.07.2019 Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania treści, projektu graficznego i wyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902886 2019-07-26
godz. 12:00
Podkarpackie dostawa jaj do kuchni szpitalnej Numer referencyjny: 36/zp/2019 dostawa jaj do kuchni szpitalnej; klasa wagowa L duże; od 63-73 g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902870 2019-07-24
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Medycznego Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902861 2019-08-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne, bezpośrednie, półpośrednie, pośrednie i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902748 2019-07-23
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie remontu kanału do odbioru zużla piecowego , Zakładu Stalownia HS. 1. Remont żelbetowego kanału do odbioru żuzla piecowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902733 2019-07-18
godz. 11:00
Podkarpackie regeneracja rolek do prostownicy PRK wg rys. 1. Prosimy o wykonanie regeneracji rolek do prostownicy PRK Rys. HGI-16/54-1 9 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902718 2019-07-31
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Rymanów-Zdrój ul. Spacerowa Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902717 2019-07-24
godz. 12:00
Podkarpackie dostawa leków z programu terapeutycznego dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle Numer referencyjny: PN/19/2019 Dostawa leków z prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6902660 2019-07-23
godz. 11:45
Podkarpackie NL/PGNG/19/2486/GE/DIS Wymiana komina przy kotłowni G-2. KRN Grobla zadanie w systemie pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902629 2019-07-26
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok w 2019 roku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902625 2019-07-31
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Cisowej „Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902622 2019-07-31
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku zaplecza dla boisk przy Szkole Podstawowej w Łowcach Numer referencyjny: RG.271.12.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin