Przetargi i zamówienia - Nowa Dęba - woj. organizatora: podkarpackie - urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6878658 2019-07-22
godz. 09:00
Podkarpackie Naprawa pomieszczeń budynku nr 1 w kompleksie 7587 w Sandomierzu Numer referencyjny: Zp73/19 Przedmiot zamówienia stanowi naprawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896406 2019-07-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa drobnego sprzętu komputerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896395 2019-07-22
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa kontaktowych figur bojowych - zamówienie z podziałem na 2 części: Część 1 – dostawa kontaktowych/wielowarstwowych figur bo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894967 2019-07-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mleka oraz produktów mleczarskich Numer referencyjny: Zp77/19 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka oraz pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6870662 2019-07-22
godz. 11:00
Podkarpackie Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ,,Domu Strażaka” w Cyganach dz. nr ewid. 1257/3 w obrębie Cygany – etap II Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6912765 2019-07-23
godz. 10:00
Podkarpackie Usługa czyszczenia okapów, mycie glazury, mycie okien oraz czyszczenie opraw oświetleniowych w budynkach 509 oraz 575 w kompleksie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6912855 2019-07-26
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu kwaterunkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905478 2019-07-26
godz. 11:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pt.: Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Jadachy (dz. nr e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894897 2019-07-29
godz. 09:00
Podkarpackie ,,Konserwacja pomieszczeń, odnowienie powłok malarskich, wymiana stolarki drzwiowej-budynek nr 29, kompleks 3187 w Nowej Dębie” Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893243 2019-07-29
godz. 10:00
Podkarpackie Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888640 2019-07-29
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów na działce nr ewid. 2426 Numer referencyjny: RL.271.16.2019 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6899048 2019-07-30
godz. 08:30
Podkarpackie Naprawa podciągów w piwnicach budynku nr 8 w kompleksie 3345 w Kielcach Numer referencyjny: Zp78/19 Naprawa podciągów w piwnicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883311 2019-07-30
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa komponentów medycznych, sprzętu medycznego oraz sprzętu dla pracowni psychologicznej. Przedmiotem zamówienia jest Część I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6874078 2019-07-31
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej dla 33 WOG Numer referencyjny: Zp72/19 Dostawa materiałów eksploatacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6906279 2019-08-01
godz. 09:00
Podkarpackie „Remont budynku nr 23 w kompleksie 3345 Kielce” Numer referencyjny: Sprawa Zp79/19 Przedmiot zamówienia stanowi remont budynku nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905813 2019-08-06
godz. 11:00
Podkarpackie Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sołectwie Jadachy na dz. nr ewid. 2211 i 2273, obręb Jadachy, Gmina Nowa Dęba Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin