Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria, leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7504480 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504514 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zestawu wyparnego wraz z chłodnicą do membranowych pomp próżniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515602 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Badania psychiatryczne i psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492315 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499023 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego, płynów dla Stacji Dializ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7504426 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych-Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504432 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu-USG dzieci: jamy brzusznej lub innej okolicy anatomicznej-postępowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504436 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Świadczenia z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ -postępowanie nr ZZ-RUM-078-126/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504444 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG -postępowanie nr ZZ-RUM-078-125/2020 - dla pacjentów Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504445 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508788 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu gospodarczego – powtórzenie Numer referencyjny: DZP.242.129.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511624 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511622 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Świadczenie usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470462 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7503940 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU/WYROBÓW LABORATORYJNEGO/WETERYNARYJNEGO DLA WOMP WE WROCŁAWIU Numer referencyjny: MED/343/2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516882 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa polegająca na ponownej wycenie wynalazków chronionych patentami wymienionymi w tabeli poniżej: L.p. Tytuł Data udzielenia p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517926 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Apteczka metalowa biurowa z wyposażeniem oraz Apteczka R0 z wyposażeniem PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Apteczka metalowa biurowa z wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514514 2020-06-09
godz. 13:00
Dolnośląskie Dostawa wyposażenia na basen w Lwówku Śląskim. Zamówienie obejmuje zakup sprzętu, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470369 2020-06-10
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem podstawowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu TL/8/20 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem nastę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503401 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa badawcza polegająca na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz USP7 oraz USP15 i/lub USP21 oraz analizy strukturalnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511460 2020-06-10
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe NR 02/BON/KG/2020 dotyczące nabycia usługi badawczej polegającej na opracowaniu metody wytwarzania innowacyjnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513852 2020-06-10
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania rozwiązania technologicznego wraz z dokumentacją projektową i modelami w technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502241 2020-06-10
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji z w/w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506216 2020-06-10
godz. 09:00
Dolnośląskie dostawa środków do dezynfekcji Numer referencyjny: PN 22/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji, których ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7515262 2020-06-10
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481743 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej I. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509035 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE Numer referencyjny: PNG/1/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510363 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa spektrometru UV-Vis-NIR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501677 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: UMW/AZ/PN-59/20 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516562 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu chemioterapii i onkologii klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin