Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6883635 2019-07-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne w zespołach wyjazdowych o standardzie „S” i „P” . Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883643 2019-07-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883639 2019-07-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ratownictwo Medyczne w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6884866 2019-07-17
godz. 09:00
Lubuskie „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sprzętu” Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6864166 2019-07-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych określonych w 3 pakietach. Numer referencyjny: AP.26.34.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6886277 2019-07-17
godz. 09:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa odczynników dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Numer referencyjny: DAZ-2401/3/19 Sukcesywna dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6886849 2019-07-17
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktu leczniczego Kryzotynib. Numer referencyjny: AP.26.39.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu lecznicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6889542 2019-07-17
godz. 09:00
Śląskie Odczynniki typu REAGENT (AM404975) 1. Odczynnik typu REAGENT 130+R0191 (opakowanie 5 litrów) 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889689 2019-07-17
godz. 09:00
Małopolskie Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu. Usługa obejmuje następujące zabiegi: LP NAZWA ZABIEGU ILOŚĆ 1 KINEZYTERAPIA INDYW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6872615 2019-07-17
godz. 09:00
Śląskie DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH Numer referencyjny: DEZ.26.065.2019 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880068 2019-07-17
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Numer referencyjny: DZP-380-17/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883486 2019-07-17
godz. 09:00
Opolskie Dzierżawa aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy wraz z dostawą kompatybilnych płynów i akcesoriów zużywal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6896564 2019-07-17
godz. 09:00
Pomorskie Zapytanie o ofertę realizacji badań w zakresie oceny jakościowej (sensorycznej) napojów kawowych. 1. Badanie napojów kawowych - e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887163 2019-07-17
godz. 09:15
Wielkopolskie Dostawa analizatora gazów CH₄/CO₂/H₂O – postępowanie powtórzone Numer referencyjny: RZ-262-36/2019 Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813161 2019-07-17
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku Numer referencyjny: WSZ.DZP.261.1/13/2019 Pakiet 1Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833538 2019-07-17
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa produktów do żywienia dojelitowego dla UCK Numer referencyjny: 111/PN/2019 Wartość bez VAT: 1 641 953.80 PLN Część 1Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6868217 2019-07-17
godz. 09:30
Mazowieckie Świadczenie usług medycznych przez: 1. Lekarzy systemu 2. Lekarzy - konsultantów obsługi teletransmisji 12-odprowadzeniowego zapis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6876671 2019-07-17
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa wyrobów do laparoskopii, elektrochirurgii, artroskopii, staplery oraz dostawa końcówek roboczych do zmodyfikowanego noża h...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880079 2019-07-17
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-PNK/D/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883845 2019-07-17
godz. 09:30
Wielkopolskie Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6883626 2019-07-17
godz. 09:30
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa klipsów tytanowych, polimerowych i komory kolekcyjnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879196 2019-07-17
godz. 09:30
Wielkopolskie Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów do sprzątania Numer referencyjny: DZ-751-36/19 Przedmiotem zamówienia są sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879019 2019-07-17
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z akcesoriami, w podziale na 3 części. Numer referencyjny: DZP.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6879412 2019-07-17
godz. 09:40
Wielkopolskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii Szacowana rocznie liczba badań w roku: - dla WCMP w Poznaniu 2750

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6840113 2019-07-17
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: dzp.26.59/2019 Endopro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825430 2019-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzenie NIEzbędnych szkoleń z zakresu praw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825480 2019-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o. Numer referencyjny: 67-W-D-04-2019 ZAKRES 1 – Leki różne 1Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6825485 2019-07-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa chromatografu jonowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: A120-211-61/19/BW Rozdział III SIWZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830671 2019-07-17
godz. 10:00
Śląskie Zakup aparatu usg dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830606 2019-07-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa łaźni wodnej i myjki ultradźwiękowej dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin