Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - materiały laboratoryjne, Leśnictwo, rolnictwo, hodowla - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7567137 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ulica Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567812 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie Pompa zatapialna EVAK 200ERS5.200T 15kW 8" 1. Pompa zatapialna EVAK 200ERS 5.200T 15kW 8" 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570256 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawę bezpiecznych pojemników z 10% formaldehydem do utrwalania próbek biopsyjnych, w tym: 10% formaldehyd w hermetyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573066 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa łozysk i tulei 1. Łożysko 22230 E1A K M prod. FAG 2 szt. 2. Tuleja H3130 prod. FAG 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573006 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie części do rowerów 1. Zestaw naprawczy do dętek rowerowych 5 komplet 2. siodełko 2 szt. 3. Łańcuch rowerowy 2 szt. 4. klej butapre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575238 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie Remont i przeróbka barierki ochronnej na rampie przy Bud. Apteki Przedmiotem zamówienia są prace ślusarskie wykonywane w technolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575233 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa mebli wykonanych w technologii ze stali nierdzewnej. Wymagania techniczne: Mebele wykonane z profili ze stali nierdzewmnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7575635 2020-07-10
godz. 09:00
Podkarpackie zapytanie o profile 1. rura fi 2 6.9x 2.6 zer szwem 12 mb 2. Rura fi 16 8.3x 6.3 1 mb 3. ptofil 50x50x5 S235 6 mb

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551472 2020-07-10
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531775 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż wystaw edukacyjnych w Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556081 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Remont drogi gminnej oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Święcany Numer referencyjny: GPIR.271.1.15.2020 Przedmiot z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556287 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa kory sosnowej w ilości 200 mp. Dostarczona kora nie może zawierać zanieczyszczeń typu: kamienie, żwir, piasek, pozostałośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556283 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa torfu odkwaszonego luzem w ilości 300 m3 na potrzeby produkcji szkółkarskiej. Dodatkowo dostarczony torf musi odpowiadać p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556227 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: I część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555719 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Grochowce Numer referencyjny: IG.271.6.ZP.2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557674 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Sporządzenie zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz zmiany Nr 2 Mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561431 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Sporządzenie operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy działką nr 97/2 a działką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563479 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie dostawa 20 kompletów odzieży ochronnej dla pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Komplet odzieży składa się z kurtki i spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564673 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Forma wtryskowa do przetwórstwa wysokotemperaturowych tworzyw typu PEEK do wtryskarki Krauss Maffei Numer referencyjny: NA/P/176/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566117 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek z podziałem na części. Zamówienie zostało podzielone n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565899 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe w roku 2020 - Wywóz i utylizacja materiałów zawierających azbest w ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565844 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 150

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565794 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dz. nr 6185/2 w Żołyni i dz. nr 59 w Smolarzynach Przedmiotem zamówienia jest: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566080 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513365 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Wańkowej - roboty budowlane w ramach projektu „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamacho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547027 2020-07-10
godz. 10:00
Mazowieckie SVA/J/4620-37/2020: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych oraz stalowych w ramach zadania 43379 Przemyśl. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554064 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109860R „ALBIGOWA PRZEZ WIEŚ” W MIEJSCOWOŚCI ALBIGOWA Numer referencyjny: RZP.271.18.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563629 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie (PA) Wykonanie badań chemicznych oleju transformatorowego 1. Wykonanie badań chemicznych oleju transformatorowego 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563654 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Blacha czarna #3mm, #4mm + PROFIL RHS - cięte na wymiar 1. blacha czarna 3x595x5636 S235JR 5465 4.16 kg 2. blacha czarna 3x645x26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567116 2020-07-10
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3 500 kg Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin