Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7331264 2020-02-20
godz. 00:00
Wielkopolskie Opracowanie e-serwisów oraz scenariuszy zajęć do przedmiotów specjalnościowych na studiach I stopnia na kierunku Logistyka na Wydz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331842 2020-02-20
godz. 00:00
Podlaskie ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację szkoleń zawodowych Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkoleń zawodowych: • kurs Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331840 2020-02-20
godz. 00:00
Mazowieckie POSTĘPOWANIE NR 17/ NCBR Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dwóch trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń, przygo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331827 2020-02-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleń zawodowych dla 8 Uczestników Projektu "Start w przyszłość" Przedmiotem postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331724 2020-02-20
godz. 00:00
Podkarpackie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej – 1 kpl. Przedmiotowy pojazd będzie posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332678 2020-02-20
godz. 00:00
Podkarpackie Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie dot. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i problemów dzieci dla 2 uczestników, wery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334226 2020-02-20
godz. 00:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest stworzenie koncepcji i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334175 2020-02-20
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 dotyczące dostawy artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu na potrzeby realizacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333188 2020-02-20
godz. 00:00
Małopolskie Z/73/01/2020/RNJ Legalizacja układu pomiarowego gazu ziemnego ORLEN Południe S.A zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334382 2020-02-20
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego budynków oraz przegląd urządzeń i instalacji w obiektach Izby Administracj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296018 2020-02-20
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem Numer referencyjny: OI.271.2.2020 Budowa sali gimnastycznej przy Szkol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315879 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316189 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa półstałego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego, żelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Świercz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317846 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318406 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 4 w Łańcucie w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321414 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Ropczyce, ul. Mehoffera; Mielec, ul. Wolności – zadania dla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325807 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania RE SANOK PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329126 2020-02-20
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - Rzeszów (ul. Witolda, Okulickiego, Prymasa 1000-Lecia, Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328545 2020-02-20
godz. 09:00
Dolnośląskie Zorganizowanie dwóch krajowych wycieczek integracyjnych dla pracowników oraz emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329930 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Prowadzenie obsługi finansowej nad realizacją projektów scaleniowych Numer referencyjny: GZ.272.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333265 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331351 2020-02-20
godz. 09:00
Podkarpackie zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Numer referencyjny: ZDP. 333-2/2020 Przedmiotem zamówienia jest : zakup f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318006 2020-02-20
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gm.Skołyszyn – etap I (sieć rozdzielcza PE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321430 2020-02-20
godz. 09:30
Podkarpackie GPIR.271.1.3.2020 Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola – Gm.Skołyszyn – etap I (s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317330 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach Numer referencyjny: G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317745 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mokre poprzez budowę zatoki postojowej wraz z wykonaniem altany” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318118 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa kanalizacji grawitacyjnej ścieków bytowych w Radymnie przy ul. Budowlanych i ul. Zielonej Numer referencyjny: RG.I.271.4.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318005 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie „I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 – modernizacja budynku” – etap 1 Numer referencyjny: ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318318 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie (nr działki 169/5, 169/9, 301/2) - II etap” Numer referencyjny: BZP-I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321809 2020-02-20
godz. 10:00
Podkarpackie A - Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów produkcyjnych wytwarzanych w TAURON Ciepło Sp. z o.o. 1 a) Zadanie nr 1A – odbiór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin