Przetargi i zamówienia - warszawa - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10675119 2024-07-15
godz. 08:00
Mazowieckie Usługa wyceny naprawy wideoendoskopu typ IPLEX NX - numer seryjny Y700764 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10657909 2024-07-15
godz. 08:30
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie robót remontowych na stacji paliw w Piotrkowie Trybunalskim -

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10683211 2024-07-15
godz. 08:30
Mazowieckie Transport: 08-110 Siedlce - 97-427 Rogowiec / SZER = 3,5 m; zał 16.07 -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 PL 08-110 Siedlce - 97-427 Rogowiec / SZER = 3,5 m 1,0000 SZT 90,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620157 2024-07-15
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/083/24 Dostawa sprzętu kardiologicznego (ablacja) oraz sprzętu do systemu elektroanatomicznego typu CARTO 3 – 11 pakietów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kardiolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10626280 2024-07-15
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/091/24 Dostawa mięsa, drobiu i ryb - 3 pakiety. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu i ryb na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy wg zał. nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10626341 2024-07-15
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/086/24 DOSTAWA SPRZĘTU NACZYNIOWEGO DO EMBOLIZACJI PATOLOGII NACZYNIOWYCH MÓZGU Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu naczyniowego do embolizacji patologii naczyniowych mó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661196 2024-07-15
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/097/24 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W RAMACH CHEMIOTERAPII ORAZ PRODUKT LECZNICZY IMIPENEMUM+CILASTATINUM – 16 pakietów Część 1: Pakiet nr 1 - Aprepitantum 125 mg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600679 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Kompleksowa dostawa /sprzedaż i dystrybucja/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10580196 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa amunicji pozoracyjnej w latach 2025-2027 z podziałem na części: Część I zamówienia: Imitatory strzału armatniego ISA-73 z ładunkiem startowym PG-15P lub równoważne, Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620162 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego do budynków mieszkalnych przy ul. rtm. W. Pileckiego 109 i 111 w Warszawie, z przeznaczeniem na cele opałowe wykorzystywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620192 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa asortymentu medycznego oraz środków do dezynfekcji i sterylizacji (część nr 1-7) IHIT/P/032/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623189 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania na potrzeby rozbudowy systemu zarządzania infrastrukturą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623127 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dowóz 137 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623166 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej niezbęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623211 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA ŻOŁNIERZY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczenia i wydawania w budynku nr 15 przy ul. g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10629215 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Regionalnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10634103 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Remont i modernizacja miejsca do przechowywania odpadów autoklawowalnych na terenie ODiZZB WIHE (Wiata na odpady) - Etap II Przedmiotem zamówienia jest: Remont i modernizacja miejsca do p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10647195 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie obwodów świateł semafora D1/2 na stacji Zabrze Biskupice ZBA - poprzez zmianę obrazu świateł na semaforze przy dostosowaniu do prę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10647473 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji gazowej w/c w m. Dworzysko gm. Świecie - zgodnie z warunkami technicznymi. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10650878 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie „Opracowanie projektu budowanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla budowy stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej średniego ciśnienia Q=1600 m3/h w miejscowości Drezdenko, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10652509 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa altany śmietnikowej i montaż lamp solarnych zewnętrznych przy ul. Łochowskiej 40 i ul. Siedleckiej 29 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.28.2024 Przedmiot zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10654732 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Remont pomieszczeń i budynków na terenie IZ Gdynia zadanie pn.: „Wykonanie kotłowni gazowej w budynku garażu drezyn w Gdańsku” . 1. Demontaż istniejącej kotłowni. 2. Wykonanie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10656893 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: PT/UP/00477820/CZYŻOWICE/STRAŻACKA/Gazownia Rybnik/Budowa sieci gazowej śr/c Na etapie wykonania dokumentacji projektowej:  • Gazoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10657375 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wraz z instalacją, serwisem oraz uruchomieniem klimatyzatorów stacjonarnych naściennych w pomieszczeniu techniczno – ruchowym i budynkach zarządzanych przez PKP Polskie Linie K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10657381 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Rozbiórka dwóch budynków parterowych na terenie Sekcji Warszawa, baza postojowa Żytkowice gm. Garbatka Letnisko obręb Brzustów Robota budowlana polegająca na rozbiórce dwóch budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658144 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Badania urografii z kontrastem i/lub badania RTG pasażu przewodu pokarmowego z kontrastem, RTG przełyku z kontrastem, RTG żołądka i dwunastnicy z kontrastem na okres 36 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10642007 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 80 warsztatów kulinarnych dla dzieci w wieku szkolnym (klasy I-III oraz IV-VIII), a także przeprowadzenie 10 warsztatów dla realizatorów żywieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10664516 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku magazynowego zgodnie z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia Gazowni w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661743 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie remontu elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 wraz z umocowaniem oraz montażem napędów na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10667354 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny chorób wewnętrznych i/lub kardiologii w Klinice Diagnostyki Onko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin