Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6342462 2018-11-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa jednorazowych implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344717 2018-11-19
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych na okres 3 miesięcy Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342429 2018-11-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa symulatorów i fantomów do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku Numer referencyjny: ZP/1018/2018...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352590 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa implantów naczyniowych do leczenia udarów Numer referencyjny: SPSSZ/44/D/18 Pakiet 1Pakiet 1 Pakiet 2Pakiet 2 Pakiet 3Paki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6357086 2018-11-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego - część 1 Numer referencyjny: 53/2018/PN Wartość bez VAT: 144 310.18 EUR Zadanie nr 1Dostawa videokolon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6386820 2018-11-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w' zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej - umowa zlecenie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6386904 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie SPZOZ-U-790-18 wykonanie przeglądu technicznego mammografu model Diamond firmy GE Healtcare zainstalowanego w przychodni przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6387107 2018-11-19
godz. 10:00
Lubelskie BP.3941.4.1.2.2018.PD zakup i dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej i diagnostyki elektromedycznej (część nr 1, część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6387532 2018-11-19
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZDrowotnej w Bochni Numer referencyjny: Znak sprawy: 15/Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6388405 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 4 szt. respiratorów Numer referencyjny: FZP.2810.53.2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. respiratorów o parame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6388484 2018-11-19
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6388544 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa generatora udarowego (Surge Test Generator). Numer referencyjny: IK.PZ-380-05/PN/UEM/18 1.) Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6389185 2018-11-19
godz. 10:00
Lubelskie SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH Numer referencyjny: S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2018. ACH Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6391113 2018-11-19
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług medycznych poprzez wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6392438 2018-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu Numer referencyjny: ZZ-ZP-2375-22/18 Przedmiotem zamówienia są dostawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6377078 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6393996 2018-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394198 2018-11-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w systemie dyżuru lekarskiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394376 2018-11-19
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa rotacyjnej pompy próżniowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394509 2018-11-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa kompletnego systemu do pozyskiwania i podaży czynników wzrostu kości i komórek macierzystych do 109 Szpitala Wojskowego z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394644 2018-11-19
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa materiałów ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny: ZP-15/2018 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6394815 2018-11-19
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Numer referencyjny: Zn_2018_23 Dostawa środków spożywczych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6395845 2018-11-19
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach SPZOZ w Krasnymstawie -przez lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6392557 2018-11-19
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa opatrunków, implantów, obłożeń operacyjnych, zestawów ambulatoryjnych oraz materiałów i akcesoriów do sterylizacji Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6396919 2018-11-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia stanowiące część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6389544 2018-11-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla PRACOWNI HEMODYNAMIKI ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397399 2018-11-19
godz. 10:00
Małopolskie dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do pracy analizatora dla Szpitalnego Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397122 2018-11-19
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa pieluchomajtek dla PZOL w Grójcu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397433 2018-11-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2019 r. Nazwa Preparatu Acard 0,075 g x 60 tabl. Agapurin 100mg 60 tab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6397478 2018-11-19
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ratunkowym , przez lekarzy specjalistów albo którzy ukończyli co najmniej drugi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin