Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6657909 2019-03-25
godz. 00:00
Śląskie DPF/953/2019 wykonanie diagnozy usterki analizatora NO/NOx (CLD-62).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6660140 2019-03-25
godz. 00:00
Świętokrzyskie Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1171113 dotyczącego: Lekarz/Lekarka Nie dotyczy informacja o wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6660550 2019-03-25
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów w SP ZOZ w Choszcznie Przedmiotem zamówienia jest: udzielanie świadczeń z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6660819 2019-03-25
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie pomiaru sytuacyjnego 2szt. pniaków po ściętych drzewach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 941/1 obręb Pakoszówk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587359 2019-03-25
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/104/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648385 2019-03-25
godz. 08:00
Małopolskie Z/289/02/2019/RNJ - Badanie próbek oleju elektroizolacyjnego ORLEN Południe S.A zaprasza do składania ofert na: Badanie próbek ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648796 2019-03-25
godz. 08:00
Małopolskie zakup i dostawa : bibuły jakościowej 5op, rotwór buforowy pH10 2l, o-tolidyna 100g. 1. bibuła jakościowa średnia 5 OPA 2. roztwór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656779 2019-03-25
godz. 08:00
Opolskie Dostawa odczynników do analizatora parametrów koagulologicznych wraz z jego dzierżawą oraz pasków do badania moczu wraz z dzierżaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644513 2019-03-25
godz. 08:30
Śląskie Dostawa pomp insulinowych Numer referencyjny: ZP/8/11/2019/PN/8 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomp insulinowych. Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656278 2019-03-25
godz. 08:30
Pomorskie Dostawa pierwiastków chemicznych 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ag proszek > 99.9% zamknięty w ampule lOg. Sc 99.993% ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6656276 2019-03-25
godz. 08:45
Pomorskie Dostawa metali szlachetnych 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Proszek Pd3N/4N - ilość : 10g 2. Proszek lr3N - ilość : ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6584463 2019-03-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587347 2019-03-25
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa etykiet samoprzylepnych na dokumentację medyczną i transportową Banku Tkanek Oka Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XVII/19 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593812 2019-03-25
godz. 09:00
Pomorskie Sukcesywne dostawy asortymentu dla chirurgii naczyniowej, bloku operacyjnego, otolaryngologii, kardiologii inwazyjnej oraz worki n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599649 2019-03-25
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup urządzeń medycznych dla oddziałów Szpitala w ramach projektu pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599652 2019-03-25
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa akcesoriów do śródoperacyjnego monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii tarczycy dla Centrum Onkologii – Instytutu im....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6599668 2019-03-25
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa serwisowa CliniNET wraz z systemem laboratoryjnym Lab 3000 i systemem apteki szpitalnej Eurosoft Apteka Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6617770 2019-03-25
godz. 09:00
Opolskie Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenie choró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6617776 2019-03-25
godz. 09:00
Opolskie Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631097 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktów leczniczych: Osimertinibum, Gefitynibum, Olaparibum oraz Lenalidomid. Numer referencyjny: ZP.261.9-A.2019, Postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6640139 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640167 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach od 7.25 do godz. 15.00 w dni powszednie na Oddziale Chirurgii Ogólnej S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640255 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640209 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci lekarskiej obsługi radiologicznej pacjentów SP ZOZ w Lubaczowie tj. wykonywanie i opisy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640204 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie kompleksowych całodobowych (praca + dyżury lekarskie) świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640173 2019-03-25
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w SP ZOZ w Lubaczowie, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640764 2019-03-25
godz. 09:00
Małopolskie Przyjęcie obowiązków w zakresie KONTRAKTÓW LEKARSKICH W Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641664 2019-03-25
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych nr 21/2019 Numer referencyjny: 21/2019 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych ZAŁĄCZNI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643589 2019-03-25
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii włącznie z pełnieniem stacjonarnych dyżurów medyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6645027 2019-03-25
godz. 09:00
Małopolskie I. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach w godzinach podstawowej (no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin