Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7061011 2019-10-21
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy masek termoplastycznych dla chorych leczonych radioterapią. Numer referencyjny: ZP.261.20-Z.2019, Postępowanie nr 80 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7083712 2019-10-21
godz. 09:13
Podkarpackie Dostawa i montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku, siedzibie Posterunku Policji w Żyrakowie, na terenie Obwodu Utrzymania Auto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7064698 2019-10-21
godz. 09:15
Mazowieckie SVA/J/4620-85/2019: Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV i aluminiowej w ramach zadania 43379 Przemyśl. Numer referencyjny: SVA/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7065055 2019-10-21
godz. 09:15
Mazowieckie SVA/J/4620-85/2019: Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV i aluminiowej w ramach zadania 43379 Przemyśl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080382 2019-10-21
godz. 09:30
Podkarpackie „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem w 2020 r.” Numer referencyjny: IN.271.11.2019 4. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087402 2019-10-21
godz. 09:30
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080750 2019-10-21
godz. 09:30
Podkarpackie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087636 2019-10-21
godz. 09:30
Podkarpackie Remont przepustu i drogi dojazdowej do składu drewna nr inw. 291/908 na terenie Leśnictwa Cieszyna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088583 2019-10-21
godz. 09:30
Mazowieckie SVA/J/466-49/2019: Dostawa materiałów na wykonanie kontenerów wg zestawienia wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7064027 2019-10-21
godz. 09:30
Podkarpackie Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku magazynowo -socjalnego na Bazie Materiałowej w Strzyżowie RDW Jasło” poprzez: wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7090918 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej „Na Wróbla” dz. nr ewid.: 2254 w miejscowości Dębowiec. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7079879 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. Numer referencyjny: OR-IV.272.2.48.2019 1. Opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080063 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080778 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa sprzętu używanego do analizatora parametrów krytycznych Numer referencyjny: EZ/215/72/2019 Zakup i dostawa sprzęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7078397 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa 1 szt. pojazdu osobowego terenowo – rekreacyjnego typu SUV w wersji oznakowanej Numer referencyjny: ZP/32/2019 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7078435 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikacji/programu wspierającego wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w nauc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080974 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta Dębica Numer referencyjny: IZP.271.39.2019.MKa CZĘŚĆ 1 – Prow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080989 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7078534 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla następujących obszarów miasta: Zadanie nr 1 Przestrzeni przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080131 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielania świadczeń lekarskich polegających na wykonywaniu opisów badań RTG, TK, MRTG oraz wykonywaniu badań USG i ich opisów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087309 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów konserwacyjnych zasilacza UPS oraz wyłącznika prądowego UPS w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7083542 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mikroprzepływomierza cyfrowego Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Mikroprzepływomierz cyfrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087736 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dokonanie klasyfikacji odcinka drogi krajowej nr 19 w granicach Rzeszowa, ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7087250 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przedłużenie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET Endpoiut Security Suitę dla 908 stanowisk na okres 24 mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7064526 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łysaków na dz. nr ewid. 128 Numer referencyjny: ZP.271.22.2019 1. Przedmiot zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7064391 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 2396/1 Numer referencyjny: RIN.271.16.2019 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7064795 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Remont instalacji oświetleniowej w górnej galerii kontrolno - pomiarowej s. 9-14. Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.117.2019 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7072375 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7071481 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I ZABIEGOWYCH Numer referencyjny: FK.242.ZP.5.PN.2019 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7057947 2019-10-21
godz. 10:00
Podkarpackie zakup i dostawa sprzętu endoskopowego Numer referencyjny: EZ/215/74/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu endo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin