Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6803618 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.28.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6810331 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Czyszczenie czaszy zbiornika SW Rzeszów w km 63+750 – 67+900 Etap II Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.7.2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815130 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia ćwiczeń na Wydziale Medycznym Numer referencyjny: ZP/UR/104/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6816020 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – Zlewnia rzeki Łęg Numer referencyjny: RZ.ROZ.281.21.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815025 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez PUK Sp. z o.o. Numer referencyjny: JRP/ZP/1/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817990 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup używanej koparko ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Numer referencyjny: ZGK/09/06/2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818063 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819108 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu komputerowego (2 szt. komputerów przenośnych – laptop wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, torb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820321 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822563 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111014...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823515 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa owoców i warzyw do DPS Ruda Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców i warzyw do DPS Ruda zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819988 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826129 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie PRTL-252-59-2019 Zastępcza Komunikacja Autobusowa Rzeszów Główny – Rzeszów Staroniwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826864 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywne wykonanie i dostawa worków do zbierania odpadów komunalnych z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812972 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 252 R Cieplice Górne – Cieplice Dolne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812695 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup 2 szt. macierzy dyskowych na potrzeby VMware dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Numer referencyjny: OA-XVI....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832575 2019-06-17
godz. 10:00
Mazowieckie WAK.261.69.2019.PZ.4 sukcesywny zakup paliw, w systemie bezgotówkowym, do samochodów służbowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802246 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRZEWORSKU Numer referencyjny: II.T.271..21.RB..2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834407 2019-06-17
godz. 10:00
Podkarpackie SPZZOZ.NT.III.2310-432/19 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6798842 2019-06-17
godz. 10:30
Podkarpackie Remont pokrycia dachu budynku nr 2 w Trzciańcu Numer referencyjny: ZP/26/2019 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802969 2019-06-17
godz. 10:30
Podkarpackie Dostosowanie budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 4 do wymogów ppoż. Numer referencyjny: ZP/27/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807300 2019-06-17
godz. 10:30
Podkarpackie Wykonanie zabiegów ochronnych w 2019 roku (koszenie, odkrzaczanie) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6806195 2019-06-17
godz. 10:45
Podkarpackie Zakup zbiorników wody złożowej V=3,9 dla PGNiG - Oddział w Sanoku NL/PGNG/19/2325/OS/EU Przedmiotem zamówienia jest zakup 37 sztuk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763973 2019-06-17
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych Numer referencyjny: ZP-04/2019 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb-98, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6693692 2019-06-17
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801226 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa linii kablowej SN 15 kV od stacji transformatorowej Skryhiczyn do PR Kry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6800092 2019-06-17
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa pomieszczeń sanitarnych (toalet) na pierwszym i drugim piętrze budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805676 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablowe LSN Torki, trzonu i odgałęzień do stacji Stubno ”6, 2, 12, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807505 2019-06-17
godz. 11:00
Mazowieckie Budowa budynku magazynowo - garażowego Gazowni w Przemyślu ul. Stefana Rogozińskiego 40 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6810480 2019-06-17
godz. 11:00
Podkarpackie Drągi rogatkowe bezpiecznik drąga DES-B kat. B, latarka drąga LED mocowanie czołowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin