Przetargi woj. pomorskie

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8070830 2021-04-15
godz. 10:00
Pomorskie Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 350 Mg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073190 2021-04-15
godz. 10:00
Pomorskie RNA/168/2021 - Dostawa Skanera A3 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Skaner płaski A3 Mustek ScanExpress A3 S2400 plus USB 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049302 2021-04-15
godz. 10:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 8/2021 ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073414 2021-04-15
godz. 10:30
Pomorskie RNA/165/2021 - Ramię robota PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ramię robota Dobot Magician V2- Advanced Educational Plan - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067301 2021-04-15
godz. 10:38
Pomorskie Zakup i dostawa kamizelek asekuracyjnych i kamizelek specjalnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kamizelka asekuracyjna z uprzężom bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8015700 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie Usługa wywozu i zagospodarowania odwodnionego osadu wytworzonego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8034353 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie Opracowanie aktualizacji istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 22 (słownie: dwudziestu dwóch) budynków Zarządu Mor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040207 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie Wymiana podzielników kosztów ogrzewania w ilości ok. 21.100 szt. w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Słupskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053126 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku składu opału nr inw. 10/II/S położonego na dz. nr 57/31 obręb Szymankowo, gmina L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057013 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie 35/KPW/BP/2021 Naprawa wyrzutni torpedowych, zewnętrznego urządzenia załadowczego TPU, bloku sterującego automatyką systemu uzbroj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059255 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o parametr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061203 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie GL- 160000089 zawór Masoneilan kątowy 2''300RF CV=18EQ (nasz TAG:070FV_020)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062592 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa licencji specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062781 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie 36/KPW/STO/2021 Naprawa rozdzielnicy głównej nr II na ORP „KASZUB”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa rozdzielnicy głównej nr II ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063845 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065496 2021-04-15
godz. 11:00
Pomorskie 4/P/CZ-S/2021 Dostawa specjalistycznych produktów chemicznych oraz środków do konserwacji powłoki lakierniczej pojazdów. PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049509 2021-04-15
godz. 11:30
Pomorskie Przedmiotem zamówienia są: roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w budynku nr 118 w kompleksie wojskowym m. Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8018933 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Serwis urządzeń chłodniczych i mroźniczych na stacjach paliw LOTOS - SRM/229871 1. Serwis urządzeń chłodniczych i mroźniczych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8025918 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie 1. Remont pomieszczeń silnikowni w budynku LOTOS Lab - wentylacja 1 usługa 2. Remont pomieszczeń silnikowni w budynku LOTOS Lab - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8041609 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8045462 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie ZP.261.9.2021.EFS Remont budynku świetlicy wiejskiej w Trumiejkach, gm. Prabuty PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052858 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola w Rokocinie.Zakres zamówienia stanowi: a) Branża konstrukcyjno-budowlana - budowa b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053547 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie „Modernizacja (przebudowa) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiszynek Drugi” Przedmiotem zamówienia jest budowa oczys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064428 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie GL / 160006939 / 3912 KWS / Zakup AUTOMAT PRZEŁĄCZANIA ZASILAŃ AZRS-3 63T Energotest - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064878 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Szacowanie wartości zamówienia dla postępowania w trybie ustawy pzp pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065427 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu ś/c wraz z przyłączem w ms...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067059 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Obsługa Miejsca Postoju Pojazdów (MPP) w kompleksie Lubiatowskim i w miejscowości Białogóra, w terminie od 01.05.2021 r. do 26.09....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067366 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Brachlewo, Bronno, Mareza, Rozpędziny. a) Część I-Oświetlen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067369 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku świetlicy wiejskiej wewnątrz w miejscowości Brokowo, Gmina Kw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067372 2021-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Zakup przez Gminę Kwidzyn nowych płyt drogowych wraz z transportem do wyznaczonego miejsca. Parametry płyt drogowych: - zbrojenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin