Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6948848 2019-09-09
godz. 10:30
Pomorskie Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni Numer referencyjny: ZHO-227/DM/AP/SI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946151 2019-09-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadanie Numer referencyjny: ZZ-ZP-2375-19/19 Zadanie 1Cewniki do ods...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984445 2019-09-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984448 2019-09-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986293 2019-09-09
godz. 10:30
Łódzkie ZP 51/19 usługa samochodowego transportu sanitarnego Numer referencyjny: ZP 51/19 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986672 2019-09-09
godz. 10:30
Świętokrzyskie Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KWP/KMP Kielce Numer referencyjny: 050/PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976471 2019-09-09
godz. 11:00
Śląskie Dostawa kamery termowizyjnej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/76/KK Numer referencyjny: OZ/D/19/76/KK 1. Przedmiot zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6978117 2019-09-09
godz. 11:00
Śląskie BU-66/2019. dostawa tlenu medycznego ciekłego oraz tlenu medycznego w postaci gazowej i dwutlenku węgla dla celów medycznych wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948740 2019-09-09
godz. 11:00
Wielkopolskie Wyroby medyczne stosowane w ortopedii, cementy, implanty ortopedyczne wraz z dzierżawą instumentarium. Numer referencyjny: DZP/113...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948743 2019-09-09
godz. 11:00
Wielkopolskie Zestawy kardiomonitorów z centralą, kardiomonitory z modułem transportowym, zestaw do telemetrii elektrokardiograficznej Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982802 2019-09-09
godz. 11:00
Lubuskie Zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: OATZP.272.19.2019 Przedmiotem zamówienia jest Zaopatrzenie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982873 2019-09-09
godz. 11:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą gąbek do tamowania krwotoków”, zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach do zapytania ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6983538 2019-09-09
godz. 11:00
Śląskie ZAP/04/2019 Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 350 oznaczeń czynnika V...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984723 2019-09-09
godz. 11:00
Wielkopolskie ZP-381-29/2019 Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985417 2019-09-09
godz. 11:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa zasilacza gradientów XFD-PS do aparatu rezonansu magnetycznego Optima MR360 Numer referencyjny: ZP/UR/159/2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985655 2019-09-09
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa fotobioreaktora typu flat panel dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987569 2019-09-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie chorób wewnętrznych ( m.in. konsultacje i leczenie pacjent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991761 2019-09-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostce Rehabilitacja.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991835 2019-09-09
godz. 11:00
Śląskie Przegląd i regulacja: regulatorów przepływu powietrza Halton wraz z dygestoriami laboratoryjnymi oraz automatyki central wentylacy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6985648 2019-09-09
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa materiałów szewnych z podziałem na pakiety Numer referencyjny: ZaP-132/19 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7001097 2019-09-09
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jako lekarz w zakresie kardiologii w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienie: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990927 2019-09-09
godz. 11:45
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wyposażenia do Gminnego Centrum Stomatologii przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Śliwicach Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976451 2019-09-09
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Zakup gastroskopów i respiratorów dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie Numer referencyjny: M-2373-09/2019 Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969251 2019-09-09
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i instalacja mikroskopu świetlnego Numer referencyjny: OML/9/2019 Dostawa,instalacja i szkolenie z obsługi automatycznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971868 2019-09-09
godz. 12:00
Lubuskie DOSTAWA LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, SPRAWA NR 21/ZO/2019.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6948698 2019-09-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa produktów leczniczych - immunoglobuliny Numer referencyjny: USK/DZP/PN-276/2019 Pakiet nr 1 podpakiet 4Pakiet nr 1 podpaki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6948709 2019-09-09
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych Numer referencyjny: BDG-WZP.261.51.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981636 2019-09-09
godz. 12:00
Lubelskie ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania: neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego w trakcie zabiegów neu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981871 2019-09-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Aparat USG Numer referencyjny: ZP.3.2019 Dostawa stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego do badań ogólnych z 3 głowicami wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984470 2019-09-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Rejestracja badania klinicznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uzyskani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin