Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, podkarpackie - Medyczna, Laboratoria, Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7204943 2019-12-11
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 2/2019/1.1.1.POIR dotyczące zaangażowania jednej osoby na stanowisko Eksperta merytorycznego- w projekcie pt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208099 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytania ofertowe nr 1/2019 na wykonanie usługi badawczej Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na:
 1) wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208115 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór Podwykonawcy usług badawczo-rozwojowych oraz pokrewnych usług w zakresie wsparcia Zamawiającego w projekcie ,,Opracowanie te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208105 2019-12-11
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczej 1/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w Ramach Progra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207998 2019-12-11
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa surowców: fosfolipidów (1-palmitoilo-2-oleoilo-/sn/-glicero-3-fosfocholina, fosfatydylocholina, fosfatydyloetanoloamina, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7191583 2019-12-11
godz. 08:12
Dolnośląskie Miarka na suchą karmę PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Miarka na karmę suchą Kształt: kubeczek ok. 500 ml Materiał: plastik Nadruk: na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7192656 2019-12-11
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego Numer referencyjny: DZP-380-25/2019 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204264 2019-12-11
godz. 09:00
Dolnośląskie Wyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194224 2019-12-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy różnych specjalizacji lub w trakcie różnych specjalizacji do pełnienia dyżurów leka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7194217 2019-12-11
godz. 09:45
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach Centrum przez lekarzy specjalistów psychiatrów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146379 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie ZP/BZP/363/2019 - Dostawa systemów i urządzeń pomiarowych na potrzeby Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej - zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146392 2019-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie Stanowisko do badania systemów antenowych instalowanych w statkach powietrznych Numer referencyjny: NA/P/354/2019 Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199749 2019-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWY CIEKŁEGO AZOTU Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/64/2019 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego azotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200368 2019-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielania świadczeń lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199761 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu ZPR PWr – Zintegrowany P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203648 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w ramach d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208156 2019-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie bezpłatnych usług w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, działające przy Miejskiej Komisji Rozwiąz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208604 2019-12-11
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa elektronicznych pipet automatycznych. Dostawa czujnika. Sterowany komputerowo system . Komponenty zamienne. Zamawiający do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213014 2019-12-11
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Przegląd i wymiana wzorca polistyrenowego w spektrometrze podczerwieni (FT-IR) Nicolet iS5 dla WBJ-1. 1,00 SZT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189760 2019-12-11
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa i montaż mikroskopu z kamerą cyfrową dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214266 2019-12-11
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa sprzętu medycznego wg 2 pakietów:Pakiet I. Aparat do hemodializy - 1 kpl., Pakiet II. Lampa szczelinowa - 1 kpl. PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7183148 2019-12-11
godz. 11:00
Dolnośląskie Przetarg nieograniczony na cykliczne dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7189818 2019-12-11
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup i sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej oraz rękawic jednorazowych do Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195851 2019-12-11
godz. 11:30
Podkarpackie „Kompleksowa dostawa odczynników do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora dla Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7190850 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie USK/DZP/PN-423/2019 - Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7209924 2019-12-11
godz. 12:00
Podkarpackie Przeprowadzanie badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli oraz osób bezrobotnych i poszukujących p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211650 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa testów i materiałów zużywalnych do systemu TEG 6s

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213115 2019-12-11
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru ubogoleukocytamego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytamego ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205510 2019-12-11
godz. 13:00
Dolnośląskie Przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7176461 2019-12-12
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca spółdzielni uczniowskich w Polsce pn. „Wypracowanie koncepcji organizacyjnej prak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin