Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7509517 2020-06-09
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa fabrycznie nowego urządzenia zasilająco-pomiarowego dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496390 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy artykułów jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: LA/1/PN/2020 1. Przedmiotem zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501810 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa mikroskopu interferencyjnego światła białego w ramach projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504480 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów stacjonarnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504514 2020-06-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa zestawu wyparnego wraz z chłodnicą do membranowych pomp próżniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492315 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa analizatora do diagnostyki molekularnej wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do oznaczeń w kierunku koronawirusa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499023 2020-06-09
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego, płynów dla Stacji Dializ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7504426 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Konkurs ofert - Zakup procedur medycznych-Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504432 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu-USG dzieci: jamy brzusznej lub innej okolicy anatomicznej-postępowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504436 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Świadczenia z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ -postępowanie nr ZZ-RUM-078-126/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504444 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG -postępowanie nr ZZ-RUM-078-125/2020 - dla pacjentów Zamawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504445 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508788 2020-06-09
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu gospodarczego – powtórzenie Numer referencyjny: DZP.242.129.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470462 2020-06-09
godz. 12:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7470369 2020-06-10
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem podstawowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu TL/8/20 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem nastę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503401 2020-06-10
godz. 00:00
Mazowieckie Usługa badawcza polegająca na otrzymaniu wysokooczyszczonych deubikwitynaz USP7 oraz USP15 i/lub USP21 oraz analizy strukturalnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502241 2020-06-10
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji z w/w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481743 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej I. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509035 2020-06-10
godz. 10:00
Dolnośląskie DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE Numer referencyjny: PNG/1/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508263 2020-06-10
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509000 2020-06-10
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawy materiałów medycznych do endoskopii. Numer referencyjny: EA/12/2020 Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów medyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495744 2020-06-10
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zabezpieczenie opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476932 2020-06-11
godz. 00:00
Małopolskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/INGREMIO/BADANIA/2020 na przeprowadzenie badań laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474445 2020-06-12
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem systemu dokumentacji żelowej do analizy Wester Blot LL/13/20 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem systemu dokumentacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477953 2020-06-12
godz. 00:00
Dolnośląskie Modyfikacja aplikacji Wallet zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Cel zamówienia Modyfikacja aplikacji Wallet zgodnie z zap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479205 2020-06-12
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku szansą rozwoju Kliniki Platinum Sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505904 2020-06-12
godz. 00:00
Dolnośląskie Prowadnice do igły biopsyjnej Civco Ultra-Pro II Needle Guide Replacement Kit-1 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475791 2020-06-12
godz. 09:00
Dolnośląskie Usługa transportu osobowego pacjentów Numer referencyjny: Szp/FZ–3B/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479155 2020-06-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Odczynniki chemiczne i substancje aktywne niezbędne do przeprowadzenia i przygotowania analiz laboratoryjnych -ZAPYTANIE OFERTOWE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482943 2020-06-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Nazwa: Badania i testy w ramach etapu I i II Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i ekspery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin