Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: małopolskie - Windy i dźwigi - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7493363 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i zakup: Końcówki do pipet 5 ml. Transferpette BRAND - 2 op. 1. Końcówki do pipet 5 ml. Transferpette BRAND ( 1 op. = 200...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493361 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i zakup: Dętka z wężykiem nr 5 - 5 szt. 1. Dętka z wężykiem nr 5 5 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495236 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Usługa konserwacji i przeglądu okresowego pojazdów specjalnych wraz z zabudowami i osprzętem będących na wyposażeniu Kompanii Obsł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476845 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie „Sporządzenie 18 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki.” – postępowanie II Przedmiotem zamówienia jest opracowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487072 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni - KC-zp.272-217/20 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497625 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie 1. WOREK TRANSPORTOWY 25L. 10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499030 2020-05-28
godz. 10:00
Małopolskie Materiały stalowe. Dostawa na koszt Wykonawcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491976 2020-05-28
godz. 10:45
Małopolskie Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (dokumentacja geodezyjna). Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446140 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Iwanowice Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446085 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych (z kontenerami), przeznaczonych dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479067 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja drogi do oś. Gacki w miejscowości Olszówka Numer referencyjny: IZP.271.8.2020.PN Przedmiotem niniejszego zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480596 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa, montaż, przeglądy i konserwacje 10 szt. klimatyzatorów dla PKP PLK.S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie w pomieszczenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489044 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli Numer referencyjny: ZP/22/2020 Dostawa gazów medycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490503 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Kopalni Soli Wieliczka S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492139 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Dostawy produktów leczniczych Numer referencyjny: DA271-23/20 Przedmiot zamówienia obejmuje 6 zadań kod CPV- 33690000-3 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7492160 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Budowa drogi gminnej publicznej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myśleni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493003 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników typu Sigma Aldrich dla IFJ PAN w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495218 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Wykonywanie usług konserwacyjnych, naprawczych i uzupełnienie czynnika chłodniczego zgodnie z ilościami i na zasadach określonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498438 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Dzierżawa na okres 10 lat budynku nr 86 o powierzchni 923,92 m2 oraz części działki o powierzchni 1280 m2, nr ewid. 184/11, położo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498599 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość: rynkową nieruchomości.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500540 2020-05-28
godz. 11:00
Małopolskie Monitor 30 LCD Dell UltraSharp 3008WFP 2560x1600 IPS VGA 2xDVI DisplayPort HDMI S-Video USB, 3 lata gwarancji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470919 2020-05-28
godz. 11:30
Małopolskie „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz akcesoriów ochronnych - środki ochrony indywidualnej” Numer referencyjny: KSW/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7452604 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług wywozu NIEczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego i/lub dzierżawa kontenerów Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7454482 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego i/lub dzierżawa kontenerów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482524 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie Modernizaca pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączeniem istniejących instalacji do nowych węzłów w budynkach mieszkalnych poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481753 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze położnej w Oddziale: Położniczo - Ginekologicznym w SP ZOZ Szpital Powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7485688 2020-05-28
godz. 12:00
Mazowieckie NZP-244-18/2020 Wykonanie kompleksowej analizy sedymentologiczno-biostratygraficzno-facjalnej i mikrofacjalnej próbek skał w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486858 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa testów do diagnostyki gąbczastej encefalopatii bydła oraz trzęsawki owiec i kóz (wraz z formą atypową ) z akcesoriami oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478866 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie Modernizacja systemu parkingowego – parking podziemny przy al. Adama Mickiewicza 18 Numer referencyjny: 3/IV/2020 a) Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500455 2020-05-28
godz. 12:00
Małopolskie 69117 - Połączenia giętkie z plecionki miedzianej do stycznika SU 530 1. Połączenia giętkie z plecionki miedzianej do stycznika S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin