Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6895541 2019-07-17
godz. 11:00
Śląskie Dostawa produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku w podziale na: Pakiet Nr 1- R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895607 2019-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w dziedzinie Okulistyki (w ramach medycyny pracy).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895626 2019-07-17
godz. 11:00
Małopolskie 117/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2019 DOSTAWY IMPLANTÓW PIERSI ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895670 2019-07-17
godz. 11:00
Małopolskie 116/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2019 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898946 2019-07-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej oraz trzeciej generacji z DNA jądrowego, pochodzącego z prób od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6884264 2019-07-17
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa narzędzi medycznych, bielizny jednorazowego użytku i zestawu do dezynfekcji endoskopów Numer referencyjny: DZP/104/2019 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6899441 2019-07-17
godz. 11:00
Opolskie Dostawa stacji lekarskiej wraz z oprogramowaniem do zarządzania dawką promieniowania 1 Stacja lekarska (opisowa) wraz z oprogramow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6899561 2019-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Przeprowadzenie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900928 2019-07-17
godz. 11:00
Śląskie Wyroby produkcji Leco Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 podkładka ceramiczna 776-562 (do aparatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880975 2019-07-17
godz. 11:30
Opolskie Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Numer referencyjny: PN / 8 / 2019 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830617 2019-07-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa leków oraz sprzętu medycznego Numer referencyjny: ZOZ/DZP/PN/17/19 Zadanie nr 1 - Leki różneZadanie nr 1 - Leki różne. Ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6830660 2019-07-17
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu„Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833539 2019-07-17
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa zestawów odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych (cz. 1 – 3) wraz z dzierżawą analizator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6871300 2019-07-17
godz. 12:00
Lubelskie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WRAZ Z DZIERŻĄWĄ POMIESZCZEŃ,WYPOSAŻENIA SPRZĘTU I APARATURY

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6879484 2019-07-17
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6882841 2019-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżuru w dni powszednie poza godzinami normalnej ordynacji tj. w go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885610 2019-07-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Usługa przeglądu okresowego defibrylatorów wg pakietów 1-9 w okresie 24 m-cy zgodnie z wykazem sprzętu wraz z harmonogramem przegl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887170 2019-07-17
godz. 12:00
Pomorskie Dostawę apteczek, materiałów medycznych i higienicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889575 2019-07-17
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa narzędzi laparskopowych zgodnie z specyfikacją w zał. nr 2 do SWNPO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892664 2019-07-17
godz. 12:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Zamawiającego w następującej poradni: Poradnia Leczenia Nerwic

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892675 2019-07-17
godz. 12:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych i konsultacji w siedzibie Zamawiającego w następującej poradni: Reumatologiczna dla Dzieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892438 2019-07-17
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa okablowania dla teleskopu SST-1M (prototyp nr 2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895601 2019-07-17
godz. 12:00
Mazowieckie Usługi w zakresie lekarza POZ dla dorosłych z podziałem na pakiety I. Przedmiotem zamówienia są: " Pakiet A: Usługi w zakresie lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896671 2019-07-17
godz. 12:00
Wielkopolskie Dostawa rękawic nitrylowych, bezpudrowych jednorazowego użytku dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach, w okresie trwania umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6899012 2019-07-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w Miejskim Centrum Usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903628 2019-07-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Cuvitru 200 mg/ml fiol. 5 ml – 13 amp. Cuvitru 200 mg/ml fiol. 10 ml – 13 amp. wraz z pompami, których parametry szczegółowo opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6885568 2019-07-17
godz. 12:30
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sporządzania opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890440 2019-07-17
godz. 12:30
Mazowieckie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: ZP/12/19 Dostawa sprzętu medycznego Część 1. ZESTAW DO PIEZOCHIRURGII, Część 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6861561 2019-07-17
godz. 13:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego 1 Pakiet 1 - wybrane produkty firmy VWR Colle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6888524 2019-07-17
godz. 13:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz udzielanie całodobowych świadczeń zdrowot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin