Wyniki przetargów - Laboratoria , Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4914196 2019-06-18 II.1.1) Nazwa: Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914197 2019-06-18 Śląskie II.1.1) Nazwa: Zadanie nr 1 - wykonanie przebudowy SRP Io Zygmuntówka Q=9000 Nm3/h w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. &qu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914198 2019-06-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Budowa reaktora biologicznego, przebudowa istniejących reaktorów biologicznych oraz optymalizacja pracy stacji dmuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914201 2019-06-18 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprężonego gazu ziemnego (CNG) II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężonego gazu zie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914204 2019-06-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej w miejscowości Koszalin ul. Piłsudskiego (od ul. Pil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914207 2019-06-18 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c i ś/c wraz z przyłączami (m. Rawicz, ul. P. Skargi, m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914208 2019-06-18 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie remontów i rewizji UDT Wymienników w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże. II.1.4) Krótki opis: 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913770 2019-06-18 Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914230 2019-06-18 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Jęczmień

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913764 2019-06-18 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Jęczmień

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4913813 2019-06-18 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń - X etap

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914019 2019-06-18 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa i rozbudowa instalacji sygnalizacji PPOŻ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914021 2019-06-18 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa i rozbudowa instalacji SWiN, CCTV (STD).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914246 2019-06-18 Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZPiFZ.271.43...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914234 2019-06-18 Mazowieckie Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914236 2019-06-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PCZ.ZP.13/19 1. Przedmiootem zamómówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914238 2019-06-18 Lubelskie Robota budowlana w zakresie remontu pomieszczeń hali sportowej budynku nr 34 w kompleksie wojskowym w Zamościu. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914239 2019-06-18 Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.14.2019 Zakres opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914241 2019-06-18 Kujawsko-Pomorskie ZAKUP PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO I GALOWEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH O NIETYPOWYCH ROZMIARACH Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914242 2019-06-18 Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane - wydzielenie klatek schodowych oraz instalacja urządzeń oddymiających. Przedmiotem zamówienia są roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914244 2019-06-18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CSKDZP-2375/14/05/10/2019 usługa przeglądów technicznych aparatów firmy Elmiko Medical, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914247 2019-06-18 Pomorskie Wykonanie, odnowa i usuwanie znaków oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914248 2019-06-18 Dolnośląskie dostawa i montaż żaluzji, rolet okiennych i moskitier dla DCCHP we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śląskich tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914249 2019-06-18 Przebudowa mostu o JNI 01028454 w miejscowości Sarnów przez rzekę Bystrzycę w ciągu drogi powiatowej nr 1355L km 3+780 Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914250 2019-06-18 Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin z miejsca zamieszkania do szkół prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz ze s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914251 2019-06-18 DOSTAWA JABŁEK I INNYCH OWOCÓW DO ZAKŁADU KARNEGO W POTULICACH, ZAKŁADU KARNEGO W BYDGOSZCZY – FORDONIE I ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914253 2019-06-18 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP.2000/AZ/06/2019 1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Odbudowa drogi powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914255 2019-06-18 Mazowieckie Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914257 2019-06-18 Lubelskie Dostawa zestawów komputerowych i wizualizerów do Zespołu Szkół w Piaskach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 3/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4914261 2019-06-18 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZRP.271.1.22.2019 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabierzów w 2019 r. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin