Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, oprogramowanie komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6954125 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/Unilogo/2019 PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU "Zapytanie ofertowe.pdf" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6978647 2019-09-10
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe nr 2/B na realizację badań Przedmiotem zamówienia jest realizacja procesu certyfikacji na zgodność z normą PN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984278 2019-09-10
godz. 00:00
Łódzkie Opieka medyczna (pielęgniarska, specjalistyczna lekarska) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Celem zamówienia jest wybó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6984997 2019-09-10
godz. 00:00
Opolskie Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do EKG oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986338 2019-09-10
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987476 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzenieusługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988591 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w zakresie niezbędnym do oceny potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6987390 2019-09-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Dostawa walizki kryminalistycznej do zajęć Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zakup i dostawę profesjonalnej walizki kryminalist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988423 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie „„Zakup wartości niematerialnych i prawnych – zakup wiedzy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych” ” IMPRESSION Sp. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988925 2019-09-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Pełnienie funkcji Inżyniera elektronika w projekcie badawczo – rozwojowym Cel zamówienia Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988938 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 122/2019/G/GATE Zakup odczynników. Cel zamówienia Zakup odczynników w ramach programu: „Rozwój przedklinicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988935 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 121/2019/G/GATE Zakup materiałów zużywalnych. Cel zamówienia Zakup materiałów zużywalnych w ramach programu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989213 2019-09-10
godz. 00:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zadania publicznego „Kompleksowej opieki nad rolnikami i ich rodzinami w zakresie diagno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989808 2019-09-10
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Usługa badawczo-rozwojowa na poziomie badań przemysłowych i prac rozwojowych na stanowisku Specjalisty ds. programowania układów F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990834 2019-09-10
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zabur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990870 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie usługi badawczej mającej na celu opracowanie narzędzia diagnozującego poziom zaangażowania pracowników “Carrotspot Motiv...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990872 2019-09-10
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe nr 1/09/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- 1 etap us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990793 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 01/09/2019 dot. pobrania i analizy próbek gleby oraz pomiaru przewodności elektrycznej gleby na potrzeby rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990796 2019-09-10
godz. 00:00
Lubelskie Zamówienie na na dostawę i transport fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego pielęgnacyjnego i wspoma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990813 2019-09-10
godz. 00:00
Mazowieckie Zamówienie na zakup materiałów do budowy stanowiska testowego do badań komory. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990871 2019-09-10
godz. 00:00
Opolskie Realizacja usług badawczych związanych z zaprojektowaniem nowej generacji pchaczy Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991533 2019-09-10
godz. 00:00
Łódzkie Usługi psychologa lub lekarza psychiatry Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług psychologa lub psychiatry, w tym prowadzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991515 2019-09-10
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 03 09 2019 A Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991517 2019-09-10
godz. 00:00
Pomorskie Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 1. Płytka 96-dołkowa typu deepwell, 1 ml, PP, sterylne, U-kształtne dno (round w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991516 2019-09-10
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 03 09 2019 B Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991518 2019-09-10
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych 03 09 2019 C Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne. Cel z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992016 2019-09-10
godz. 00:00
Śląskie Ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej Przedmiotem zamówienia jest zakup ręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992017 2019-09-10
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników chemicznych 03 09 2019 E Odczynniki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992327 2019-09-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę Materiałów/surowca badawczego – zestaw odczynników w ramach projektu pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6993583 2019-09-10
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników/materiałów laboratoryjnych 03 09 2019 D Odczynniki chemiczne odczynniki laboratoryjne materiały laboratoryj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin