Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6579410 2019-02-18
godz. 12:00
Małopolskie 1. Chlorek sodu (NaCI) (CZDA) 7647-14-5 1 kg 2. Chlorek potasu (KCI) (CZDA) 7447-40-7 1 kg 3. Chlorek wapnia CaCI2(bezW) (CZDA) 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579620 2019-02-18
godz. 12:00
Mazowieckie 4/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez: 1) PAKIET I: ratownika medycznego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579757 2019-02-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Świadczenie usług medycznych w Oddziale Kardiologicznym. 2. Zabezpieczenie opieki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579923 2019-02-18
godz. 12:00
Mazowieckie RZ-6/2019 dostawa powlekacza obrotowego (urządzenia typu Spin Coater)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582375 2019-02-18
godz. 12:00
Śląskie ZP.271.3.7.2019 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU PRAWA PRACY DLA URZĘDU GMINY PORĄBKA W OKRESIE 24 MIESIĘCY 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582911 2019-02-18
godz. 12:00
Wielkopolskie RA.240.1.2019 Zakup analizatora składu ciała InBody 170 wraz z drukarka termalną, oprogramowaniem w języku polskim,wysyłką oraz sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6583426 2019-02-18
godz. 12:00
Małopolskie Dostarczanie tlenu medycznego (uzupełnianie butli) w latach 2019 - 2020. 1. koszt napełnienia tlenem medycznym butli 2-10 1. 2. ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6583724 2019-02-18
godz. 12:00
Opolskie DL/4/2019 Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6584117 2019-02-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB_27_2019_DOP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6589403 2019-02-18
godz. 12:00
Mazowieckie Termometr laboratoryjny 1. Termometr cieczowy zakres 0-50st C, dzialka elementarna 0,2st C, świadectwo wzorcowania PCA w punkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6589057 2019-02-18
godz. 12:00
Mazowieckie Usługa konserwacji chromatografu gazowego Agilent 7890A z detektorem mas Agilent G-7000B Triple Quad o numerze fabrycznym US124659...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571350 2019-02-18
godz. 12:30
Małopolskie Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku Numer referencyjny: 10/PN/19 Materiały zużywalne do aparatu Infant Flow SiPAP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6563815 2019-02-18
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Zakup spektrometru ICP-OES Dua-View dla WBJ-1. 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6563814 2019-02-18
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Zakup spektrometru FTIR dla WB-1 1,00 task

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6574077 2019-02-18
godz. 13:00
Mazowieckie Część I - Odławianie psów wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz miejscem w schronisku. Część II - Odławianie wraz ze ster...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6590358 2019-02-18
godz. 13:10
Mazowieckie -- Kryteria ogólne -- -- 10,00 1 Wyposażenie apteczki wg wykazu w załączniku 6,0000 KPL 90,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6571024 2019-02-18
godz. 14:00
Mazowieckie 7/SPiZ/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów wirusologicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6578293 2019-02-18
godz. 14:00
Małopolskie Oferta na zakup i dostawę odczynników - 8 sztuk 1. Wodoru nadtlenek Avantor czda 1000 ML 2. Chlorek potasu Avantor czda 100 G 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579581 2019-02-18
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa elektrody 22szt. przetwornik pH 1szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/0250/2019 1. Elektroda przewodności P CLS50D-AA-3-C-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580319 2019-02-18
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa kolb miarowych trapezoidalnych na potrzeby badań prowadzonych w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6588348 2019-02-18
godz. 14:00
Łódzkie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne: 1. Porady lekarskie z zakresu podstawowej opieki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6574283 2019-02-18
godz. 14:30
Śląskie Udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych KOD: 2019-POR-2-onk rodzaj: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne zakres: por...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573117 2019-02-18
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6563194 2019-02-18
godz. 15:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - kod 85121100-4 ogólne usługi lekarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6577225 2019-02-18
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000-0 - Usługi szpitalne w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6577227 2019-02-18
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV 85111000- 0 - Usługi szpitalne w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6584459 2019-02-18
godz. 15:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie 92 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi - uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6584449 2019-02-18
godz. 15:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie 92 godzin zajęć integracji sensorycznej z dziećmi niepełnosprawnymi - uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowicach w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6564803 2019-02-18
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie badań metodą prądów wirowych na instalacji OxyClaus II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6564961 2019-02-18
godz. 16:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 01-19-000199/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 udzielanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin