Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6961203 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Produkty lecznicze: antybiotyki w pakiecie II, leki oftalmologiczne i otologiczne w pakiecie IX oraz leki różne w pakiecie X dla a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6962939 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej w kolorze czarnym o długości 76,10 m i wysokości 1,5 m rozpiętej na metalowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963059 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Wymiana nawierzchni bezpiecznej na nową na placach zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedliczu. W zakresie robót: dwa Place Zabaw; 1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964512 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Tryńczy oraz do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Ła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964575 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w 2019 r. dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964593 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Zorganizowanie szkolenia z zakresu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji” dla 8 osób.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968105 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968929 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie SPROSTOWANIE DO PRZETARGU NR 6954178 Kompleksowa organizacja szkoleń, w tym: Część I: przeprowadzenie kursów dla Nauczycieli i Nau...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969043 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie 1. PLECAK MONTERSKI NARZĘDZIOWY NEO 84-304 TORBA 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971353 2019-08-26
godz. 10:00
Mazowieckie 1. WÓZEK PLATFORMOWY 760x 430, nr kat. 1-13-01 - producent JOTKEL 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6934294 2019-08-26
godz. 10:30
Podkarpackie Budowa mostu w km 1 + 238 w ciągu drogi powiatowej nr 1960R Krosno – Odrzykoń (w miejscu istniejącego mostu w ciągu tej drogi, prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6959471 2019-08-26
godz. 10:30
Podkarpackie Zakup sprzętu informatycznego. Zamówienie z podziałem na 5 części Numer referencyjny: ZP/43/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6944170 2019-08-26
godz. 10:45
Mazowieckie Modernizacja stanowisk komputerowych do procesów technologicznych na jednostkach produkcyjnych Oddziału w Sanoku. NL/PGNG/19/2686/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6920212 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa polegająca na utrzymaniu zieleni w pasach drogowych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6923276 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952025 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bircza – postępowanie trzecie Numer referencyjny: SA.270.1.17.2019 I. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953354 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zaopatrzenia w wodę budynków w miejscowości Stara Bircza”. nr RPPK.04...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958833 2019-08-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja linii 15 kV Jarosław – Pruchnik wraz z modernizacją sieci nN w m. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958789 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Konserwacja rzek, cieków oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie”. Numer referencyjny: RZ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962746 2019-08-26
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4kV „Kuńkowce 8”, oraz linii kablowej 0,4kV, w związku z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964329 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Olszanica od 1 września 2019 roku do 30 czerwca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967522 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie Adapter do zestawu Wera 1. Rapidaptor 889/4/1 k Wera 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6972357 2019-08-26
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa tonerów oryginalnych do kserokopiarek dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 toner o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6913135 2019-08-26
godz. 11:30
Podkarpackie Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni Placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Numer referencyjny: 12/SGMiK/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964789 2019-08-26
godz. 11:30
Podkarpackie „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla 89 uczestników wychowania przedszkolnego, w tym dla: 44 dzieci w dwóch 10-ci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954164 2019-08-26
godz. 12:00
Podkarpackie Realizacja Projektu „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” - część nr 3. Numer referencyjny: ZP.271.4.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955394 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie Kalibracja i serwis urządzeń pomiarowych firm Sewerin, ARMATECH, EURODIS, Delta Service, Drager Safety, BP Techem SA, Esders , Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955398 2019-08-26
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa fabrycznie nowych plomb do gazomierzy miechowych G1,6-G6 zgodnie z załącznikiem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964579 2019-08-26
godz. 12:00
Podkarpackie Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia wychowania fizycznego z Gminy Krosno na Kryte Pływalnie przy ul. Sportowej 8 i ul. Wojska Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966624 2019-08-26
godz. 12:00
Podkarpackie Remonty placów zabaw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin