Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - wyroby hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7126126 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie „BUDOWA WOLNOSTOJĄCYCH ALTAN REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI MOŁODYCZ, ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, NIELEPKOWICE, RYSZKOWA WOLA, WIĄZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7127030 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Strzyżów Numer referencyjny: ZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138404 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139417 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych. Numer referencyjny: AG.ZP.261.4.3.2019 Przedmiotem zamówienia są dostawy mięs i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140000 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czarna w okresie od 1 stycznia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141833 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie Wycinka zakrzaczeń oraz podcinka drzew na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów – 4 zadania. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143138 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BOROWA Numer referencyjny: 271.8.2019 Przedmiotem zamówienia jest o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156161 2019-11-15
godz. 09:00
Podkarpackie FREZ KĄTOWY SYMETRYCZNY 1.351.0230 SPEC.D63X10XD22 Z-18 SP45/R-0,25 1. FREZ KĄTOWY SYMETRYCZNY 1.35 1.0230 SPEC.D63X10XD22 Z-18 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7126485 2019-11-15
godz. 09:30
Podkarpackie Rozbudowa i nadbudowa łącznika między budynkami szkoły w m. Kamionka, gmina Ostrów- Etap I fundamenty Numer referencyjny: B5.272.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7127926 2019-11-15
godz. 09:30
Podkarpackie Zadanie 1: Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale; Zadanie 2: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na te-renie Gminy Boguch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136670 2019-11-15
godz. 09:30
Podkarpackie Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych jednego modelu dla potrzeb PZDW Rzeszowie o roku produkcji 2019. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142155 2019-11-15
godz. 09:45
Podkarpackie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 850 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7127019 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie „Prace remontowo-modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” Wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7127701 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Szkół w Lutowiskach Numer referencyjny: 1/2019 Dostawa oleju opałowego lekki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7127467 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Buszkowice” Numer referencyjny: ZPF.I.271.19.2019 Zadanie Pt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133370 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostosowanie do zasady TPA układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach MZK Sp. z o. o. w St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7133171 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Produkty lecznicze: leki do stosowania zewnętrznego w pakiecie I dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7121375 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Numer referencyjny: KS.271.1.2019 4.1 Przedmiotem postępowania jest ud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7124741 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej Numer referencyjny: NA/P/347/2019 rzedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088303 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088397 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w zakresie zarządzania i sprawowania nadzoru nad realizacją oraz rozliczenia zadania inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7089477 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Ubezpieczenie składników majatkowych oraz środków transportu będących w użytkowaniu MKS sp. z o.o. w Dębicy Numer referencyjny: M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7104856 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Badanie ewaluacyjne Numer referencyjny: OR-IV.272.2.49.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewalu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7075223 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 oraz odpadów o kodzie 200307 – odpady wielkogabarytowe Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136449 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie FeSi mielony - XII 2019 - I 2020 1. FeSi mielony 12 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7135663 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa stojaków rowerowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7137907 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa produktów mleczarskich dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138548 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Numer referencyjny: ZaP-159/19 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138728 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie ZAKUP I DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Numer referencyjny: SZP/380/32/2019 Przedmiotem zamówienia jest „ZAKUP I DOSTAWA PŁYNÓW INFUZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7131668 2019-11-15
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA SEZON GRZEWCZY 2019/2020 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa szacunkowej ilości 58 tyś. litr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin