Przetargi i zamówienia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6834008 2019-06-21
godz. 00:00
Mazowieckie przeprowadzenia indywidualnych specjalistycznych konsultacji lekarskich diagnozujących stan zdrowia dla maksymalnie 50 Uczestników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775508 2019-06-21
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa aparatury i sprzętu medycznego II Numer referencyjny: 27/ZP/2019 Zestaw mebli ze stali nierdzewnej oraz krzesło operatoraP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818659 2019-06-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny: 2/ZP/2019 Dostawa sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775507 2019-06-21
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa zestawów scyntygraficznych i radiofarmaceutyków, nr PN-101/19/TM Numer referencyjny: PN-101/19/TM Pakiet nr 1Zestawy scynt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6775527 2019-06-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809273 2019-06-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych/ świadczenie usług w następujących zakresach i komórkach organizacyjnych: 1. lekarskie świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814175 2019-06-21
godz. 09:00
Łódzkie Udzielanie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji, świadczeń zd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818009 2019-06-21
godz. 09:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej/położniczei nad pacjentami SPZOZ w Krotoszynie w oddziałach szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6821108 2019-06-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Edukacja zdrowotna osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem CEL REALIZACJI ZADANIA Przeciwdziałanie społeczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825450 2019-06-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa drobnego sprzętu medycznego Numer referencyjny: PN 39/19 Wartość bez VAT: 1 523 466.50 PLN Zadanie nr 1Ostrza nakłuwacze b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831739 2019-06-21
godz. 09:00
Śląskie 35/KŚZ/19 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych w ramach Oddziału Pediatrycznego Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832111 2019-06-21
godz. 09:00
Lubelskie Usługa świadczenia kompleksowych usług serwisowych i napraw aparatury i urządzeń medycznych firmy Pentax Numer referencyjny: Zp.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832850 2019-06-21
godz. 09:00
Wielkopolskie dostawa obłożeń pola operacyjnego i bielizny operacyjnej Numer referencyjny: SPZOZ.KP/2300/12/19 sukcesywna dostawa obłożeń pola ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833151 2019-06-21
godz. 09:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych Numer referencyjny: Znak sprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6832516 2019-06-21
godz. 09:00
Mazowieckie Konkurs /17/ 2019 Świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczeń lekarskich udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym im. Sue Ry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836189 2019-06-21
godz. 09:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych na potrzeby Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838670 2019-06-21
godz. 09:00
Lubelskie Cykliczne dostawy chemii profesjonalnej w okresie 12 miesięcy 2019/2020 na potrzeby Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837436 2019-06-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup aparatu do podgrzewania płynów infuzyjnych - 2 sztuki dla Projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej: "Dofinansowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839257 2019-06-21
godz. 09:00
Śląskie PK 25/2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów przez lekarzy specjalistów w zakresie K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6843445 2019-06-21
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 18/K/2019 w następujących zakresach: I. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832860 2019-06-21
godz. 09:15
Dolnośląskie Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV na potrzeby realizacji Programu profilaktyki zakażeń HPV – III N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6771822 2019-06-21
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu endoskopowego z podziałem na 5 zadań. Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280-50/19 Zadanie Nr 1.Specyfikację asortym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820081 2019-06-21
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa produktów leczniczych dla UCK Numer referencyjny: 112/PN/2019 Wartość bez VAT: 10 975 917.65 PLN Pozycja 1Zgodnie z załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6825588 2019-06-21
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, PN-117/19/DF Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826496 2019-06-21
godz. 09:30
Wielkopolskie Przyrządy operacyjne Numer referencyjny: NZP.IV – 240/38/19 Dostawa akcesoriów do diatermii chirurgicznych oraz innych wyrobów me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827175 2019-06-21
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa materiałów jednorazowego użytku i sprzętu medycznego oraz sprzętu do pracowni stymulatorowej Numer referencyjny: DZP/PN/35...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823757 2019-06-21
godz. 09:30
Mazowieckie Dostawa odczynników I części zużywalnych na wykonanie 54 000 badań cbc i 29 000 badań 5 diff wraz z dzierżawą anali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838946 2019-06-21
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823939 2019-06-21
godz. 09:30
Śląskie Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818811 2019-06-21
godz. 09:32
Pomorskie Szacowanie wartości zamówienia - dostawy i usługi - badanie osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin