Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6828718 2019-06-18
godz. 00:00
Podkarpackie Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831496 2019-06-18
godz. 00:00
Łódzkie 1) Wyjazd terapeutyczny - długość turnusu 10 dni (9 noclegów). 2) Miejsce realizacji zadania – miejscowość położona w górach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831954 2019-06-18
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie strony internetowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6799283 2019-06-18
godz. 08:00
Podkarpackie Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap II Numer referencyjny: G.271.7.2019 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825339 2019-06-18
godz. 08:30
Podkarpackie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Chłopi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765714 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego wraz z dzierżawa instrumentarium Numer referencyjny: AD.ZP.3810-8/2019/JJ Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807316 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie . Numer referencyjny: IIG.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807322 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie „Przebudowa mostów jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807452 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane – przebudowa istn. stacji trafo Tuźników, Dąbrówka, Jankowice, Biedrzychów, Stróża wraz z nawiązaniami po stronie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812053 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Rzeszów Dworzysko, Zaczernie, Grębów, Modliborzyce – 4 zadania pod klucz dla przyłączenia odbiorców

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812054 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane sieci nN/SN na terenie RE Stalowa Wola w miejscowości Stalowa Wola, Nisko, Janów Lubelski – 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817978 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822421 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820016 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Usługa kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych zakończonych zewnętrznymi egzaminami państwowymi dla uczest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823637 2019-06-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy artykułów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do badań w kierunku ASF Numer referencyjny: WIWA.272.18.2019 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6793766 2019-06-18
godz. 09:30
Podkarpackie Utworzenie Klubu "Senior+" w miejscowości Ostrów Numer referencyjny: B5.272.4.2019 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765809 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa zaworów kulowych” z podziałem na 2 Części Numer referencyjny: KZP-1/252/TTZ/5/19 Wartość bez VAT: 1 864 184.74 PLN „Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768799 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wymiana w 2019 r. opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających NIEzbędnych przy ich wymianie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6788236 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli: Zlewnia rzeki Trześniówki” – etap I Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6806466 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Budowa kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” Numer referencyjny: SG.271.1.9.2019 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807103 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu Zadanie1 - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Św. Barbary II etap i Św. Bar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814958 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie (roboty budowlane, dostawa, usługa).”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819305 2019-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie PCPR.ZK.605.8.2019 zorganizowanie 10-dniowego obozu terapeutyczno - psychologicznego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815676 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Sygnalizatory drogowe przejazdowe głowica sygnalizatora drogowego SD/K2 LED

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822851 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa 3 szt. używanych samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823504 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa środków higienicznych, środków czystości i profesjonalnych środków oraz środków dezynfekujących na potrzeby Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823509 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824433 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie”. Numer referencyjny: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824077 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa pipet nastawnych wraz ze stojakami do zajęć laboratoryjnych przeprowadzanych w ramach ćwiczeń ze studentami na Wydziale M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826790 2019-06-18
godz. 10:00
Podkarpackie NA/O/180/2019 Dostawa zestawu do wyznaczania parametrów komponentów projektowanych urządzeń techniki radiowej identyfikacji obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin