Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7218181 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Baligród Zakres rzeczowy obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210202 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209337 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa mięsa drobiowego i produktów wędliniarskich do Zakłądu Karnego w Przemyślu Numer referencyjny: D/Kw.2232.8.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210820 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaśliska Numer referencyjny: ZP.271.13.2019 Przedmiotem zamówienia jest Odb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208943 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego Numer referencyjny: ABR.272.12.2019 2.1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210574 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Konserwacja sieci oświetleniowej – bieżąca naprawa, remont i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2020r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151644 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jarosław w roku 2020 Numer referencyjny: ZG.270.1.8.2019 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7195473 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Żurawica Numer referencyjny: ZPF.I.271.22.2019 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199869 2019-12-16
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawę towarów do stołówki szkolnej: 1. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE 2. PRODUKTY OWOCOWO-WARZYWNE I JAJA 3. PRODUKTY MLECZARSKIE 4. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7228253 2019-12-16
godz. 10:30
Podkarpackie Zakup i dostawa wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej szczotki do usuwania zielska o roku produkcji 2019 dla potrzeb RDW Jarosła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7187682 2019-12-16
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla obiektów wojskowych będących w administracji 34 WOG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214261 2019-12-16
godz. 10:45
Podkarpackie zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSIR w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy w roku 2020. Numer referencyjny: 5/ZP/201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7214227 2019-12-16
godz. 10:45
Podkarpackie Dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2020 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220384 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Odśnieżanie dróg dojazdowych na Zbiorniku Wodnym Klimkówka - Zbiornik Wodny Klimkówka, Klimkówka 4, 38-312 Ropa. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7226688 2019-12-16
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. KORZENIÓWEK-2K

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7229856 2019-12-16
godz. 11:00
Śląskie Dostawa czujników konduktometrycznych do konduktometru ELMETRON CC-401 do wód ultra czystych 1 Czujnik konduktometryczny do kondu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7212391 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 PLN Numer referencyjny: ZP.271.24.2019 Przedmiotem zamówienia jest Udzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200445 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz NIEsegregowanych pochod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205217 2019-12-16
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7205216 2019-12-16
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7218164 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204223 2019-12-16
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa na kablową linii nN zasilanej od stacji Przemyśl 48 obw. 5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217388 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego AnalizyPRO wraz z usługą monitorowania procesów w zakresie gospodarki mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207279 2019-12-16
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji transformatorowej STSa 20/250 na stację typu STSRu 20/250, budowa linii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7217143 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz miejsc użyteczności publicznej poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211772 2019-12-16
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy (zakup) paliw płynnych. Numer referencyjny: DZP/38/PN/2019 Zad.1- Dostawa paliw: pozycja 1: benzyna bezołowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7220952 2019-12-16
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów zwalczających ból i na układzie wspólczulnym (Grupa JGP A26)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7222905 2019-12-16
godz. 12:00
Podkarpackie Sprzedaż (dostawa) sukcesywnie w 2020 roku paliw płynnych dla pojazdów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223005 2019-12-16
godz. 12:00
Śląskie Dostawa: WKŁADKA TERMOSTATU OLEJU TV250 R-5515 SPRĘŻARKA SCS 12,5S do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7223339 2019-12-16
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania prowadzonego na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski o liczebności 1000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin