Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Medyczna, Laboratoria, sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7616370 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Modernizacja Pomnika Martyrologii Dzieci „Pękniętego Serca” w Parku Szarych Szeregów w Łodzi wraz z otoczeniem oraz budową doziemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7605914 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Roboty budowlane dotyczące przystosowania obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Rojnej 18a do wymogów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618663 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619799 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w szacunkowej liczbie ok. 1000 osób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620932 2020-08-13
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 37 Biur Powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621706 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ablacji u dzieci oraz dorosłych 2. Świadczenia obejmują w sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625525 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Usługa transportowa na przewóz uczestników Klubu Seniora w ramach projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628223 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Opracowanie Kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w celu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628859 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Zadanie nr 1-dostawa piasku suszonego 1,0-3,0 mm w ilości 5 tony w Big-Bagach do Jednostki Wojskowej 4395 Leźnica Wielka Zadanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606044 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 od km 48+801 do k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616398 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625579 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych - Usunięcie zakrzaczeń z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629113 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Kosiarka spalinowa - zakupu dokonujemy w ramach projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego współfinansowanego ze środków Europejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7630763 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Dostawy środków czystości dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 35 przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608669 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Doręczanie środków pieniężnych osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej oraz drukowanie dowodu ich przekazan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621301 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie ZP/84/2020 – Dostawa odczynników do cytometru przepływowego FACSCanto będącego własnością ICZMP, zestawów odczynnikowych do oznacz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634242 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Przeprojektowanie i rozbudowa obecnej strony internetowej www i BIP WFOŚiGW w Łodzi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625798 2020-08-13
godz. 10:00
Łódzkie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia edukacyjnego w ramach zadania „Budowa przedszkola w Lubochni” Numer referencyjny: RI.18.271.Pz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616308 2020-08-13
godz. 11:00
Łódzkie Przebudowa ulicy Zduńskiej Numer referencyjny: IM.271.38.2020.KM 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Zduńskiej wraz z b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616274 2020-08-13
godz. 11:00
Łódzkie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła Numer referencyjny: RIK.271.9.2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629205 2020-08-13
godz. 11:00
Łódzkie 1. BIT PH2- KONCOWKA KRZYZAKOWA L=50MM 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629519 2020-08-13
godz. 11:00
Łódzkie DZP.26.2.37.2020 Wykonanie docieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego wyższego i niższego na terenie nieruchomości stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625669 2020-08-13
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621059 2020-08-13
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa materiału niejałowego jednorazowego użytku Numer referencyjny: GZP.3800.28.2020 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7604877 2020-08-13
godz. 11:15
Łódzkie Dostawa 30 sztuk telefonów komórkowych dla ZRM WSRM w Łodzi. Wymagane minimalne parametry techniczne telefonów: Telefon komórkowy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587600 2020-08-13
godz. 12:00
Małopolskie Kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Numer referencyjny: 2020/W001/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587460 2020-08-13
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowa obsługa i naprawa pojazdów będących w dyspozycji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – umowa ramowa Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7591015 2020-08-13
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 125 i ul. Obornickiej 4 administr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611703 2020-08-13
godz. 12:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w Poradni Okulistycznej Szpitala Powiatowego w Radomsku - oferta dla 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619696 2020-08-13
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa aparatury elektrycznej (układu napędowego, układu sterowania i diagnostyki oraz agregatu prądotwórczego z silnikiem spalin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin