Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - Medyczna, Laboratoria, sprzęt laboratoryjny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7256532 2020-01-21
godz. 09:00
Łódzkie ZP/76/2019 Bezgotówkowy zakup paliwa przy pomocy kart paliwowych dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277381 2020-01-21
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Piotrków Trybunalski w podziale na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7271311 2020-01-21
godz. 09:00
Łódzkie wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Zgierz - Pabianice w podziale na 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285275 2020-01-21
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie tac szczelnych na stacji paliw MOP Paprotnia Wykonanie betonowej tac szczelnych wg standardu PKN Orlen na stacji paliw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274014 2020-01-21
godz. 09:00
Łódzkie WYKONYWANIE USŁUGI: ODWODNIENIE I KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276847 2020-01-21
godz. 09:00
Łódzkie Wtyczka męska silnika krokowego, Wtyczka żeńska silnika krokowego 1. Wtyczka męska silnika krokowego 3 szt. 2. Wtyczka żeńska sil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7257293 2020-01-21
godz. 09:30
Łódzkie Świadczenia zdrowotne z zakresu: 1. porad specjalistycznych z zakresu laryngologii w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275219 2020-01-21
godz. 09:45
Łódzkie Utrzymanie porządku i czystości w obiektach Leśnictwa Miejskiego w Łodzi Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.2.2020 [wszelka nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7241645 2020-01-21
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 oddziałów terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7276843 2020-01-21
godz. 10:00
Łódzkie remont pokrycia osadników 5091963 1. remont pokrycia osadników 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278041 2020-01-21
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługa dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281294 2020-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie usług przeniesienia sprzętu i mienia oraz usług transportowych i załadunkowo/rozładunkowych: Zadanie nr 1- w kompleksie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274138 2020-01-21
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następującym zakresie: Pakiet Nr 1 - Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7257300 2020-01-21
godz. 10:30
Łódzkie Świadczenia zdrowotne: 1. Porady lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7231839 2020-01-21
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa sprzętu medycznego w postaci łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z wyposażeniem dla IMŁ Sp. z o.o. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274650 2020-01-21
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 Mg dla Gminy Brójce do wykonania podbudowy oraz powierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7267130 2020-01-21
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie i dostawa 1 szt. tablicy informacyjnej w ramach projektu pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej współfinansowanego ze środków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278666 2020-01-21
godz. 11:00
Łódzkie Odbiór, transport i zagospodarowanie: a) komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 260 Mg/rok, b) skratek o kodzie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7250110 2020-01-21
godz. 11:30
Łódzkie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281975 2020-01-21
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących i faksowych użytkowanych w jednostkach organizacyjnych Od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280193 2020-01-21
godz. 12:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie i zamontowanie drzwi aluminiowych usługa 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275351 2020-01-21
godz. 12:00
Łódzkie Zakup hełmów elektroizolacyjnych z przyłbicą na rok 2020 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Przedmiotem Zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275735 2020-01-21
godz. 12:00
Łódzkie MARKETING/POZOSTAŁE/MARKETING/POZOSTAŁE/spotkanie integracyjne/5181104 1. spotkanie integracyjne 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278661 2020-01-21
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278654 2020-01-21
godz. 13:00
Łódzkie Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280441 2020-01-21
godz. 13:00
Łódzkie UTRZYMANIE RUCHU/POZOSTAŁE 6/Niesklasyfikowane gdzie indziej/płaskownik stalowy/5193911 1. płaskownik stalowy o wymiarach 5x25 12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278229 2020-01-21
godz. 14:00
Łódzkie Rolka podporowa engobiarki Projecta kod P013014062-00 - 5187051 1. Rolka podporowa engobiarki Projecta 10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280901 2020-01-21
godz. 14:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie i montaż przegrody aluminiowej z drzwiami - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270670 2020-01-21
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju: 85111000-0 Usługi szpitalne w zakresie: całodobowej opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278572 2020-01-21
godz. 16:00
Łódzkie OPOCZNO/REMONT_ZADASZENIA/5178427 1. Remont zadaszenia patio w bud.adm. Pomorze 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin