Przetargi i zamówienia - usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7406644 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu WATERJET. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406650 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do produkcji energii elektrycznej. Opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406653 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wciągarki bramowej. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406656 2020-04-06
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych wg poniższej specyfikacji: 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406661 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Badanie krwi zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Cel zamówienia Badanie krwi zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406674 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe nr 11/SB/2020 w oparciu o zasadę konkurencyjności Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406685 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Usługi kosmetologiczne, tagowanie materiału fotograficznego - techniczny personel pomocniczy, nr 3(19)/POIR/2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406697 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Dostęp do oprogramowania naukowego 30 03 2020 C Oprogramowanie naukowe służącego do identyfikacji i ustalania metabolitów. Cel za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406631 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie 8/2020 1) Stół granitowy pomiarowy - Wymiary: 2000 mm x 1000 mm - Grubość: minimum 200mm - Klasa dokładności: 0, 1 lub 2 (z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407279 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Sprzedaż: środków ochrony osobistej-rękawiczek lateksowych/winylowych Przedmiotem zapytania jest sprzedaż i dostawa fabrycznie now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407253 2020-04-06
godz. 00:00
Lubelskie Sprzedaż: środków ochrony osobistej - rękawiczek ochronnych nitrylowych Przedmiotem zapytania jest sprzedaż i dostawa fabrycznie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407123 2020-04-06
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie inżyniera kontraktu dla zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406649 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Zakup kolumn chromatograficznych flash - zapytanie ofertowe nr 200330_51 kolumny flash przedstawione w załączniku "200330_51 Załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406654 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33195100-4 Mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406660 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem Zamówienia jest dostawa subskrypcji/licencji komercyjnej (1 szt.) na oprogramowanie - narzędzie do rewizji kodu, obsłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406677 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Zakup odczynników biologicznych 30 03 2020 F Odczynniki biologiczne. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników i mat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406684 2020-04-06
godz. 00:00
Łódzkie Usługa szkoleniowa - szkolenia specjalistyczne w zakresie gastronomii Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406689 2020-04-06
godz. 00:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców kosmetycznych na potrzeby projektu B+R realizowanego przez Chitone sp. z o.o. Cel zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406640 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa subskrypcji komercyjnej (7 szt.) do korzystania z oprogramowania do wsparcia kodowania i analizy kodu Przedmiotem Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406642 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa subskrypcji komercyjnej (1 szt.) na oprogramowanie do projektowania - pakiet narzędzi wspierający programowanie w języku J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406645 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy, na każd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407067 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie Zakup przedłużenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu firmy HITACHI DATA SYSTEM, na okres do 01.05.2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406699 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Zakup związków chemicznych 30 03 2020 D Związki chemiczne Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406708 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Zakup mediów i suplementów do hodowli komórkowych 30 03 2020 E Media i suplementy do hodowli komórkowych. Cel zamówienia Celem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406710 2020-04-06
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu EIC Accelerator Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradczej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406711 2020-04-06
godz. 00:00
Łódzkie Zakup wyposażenia pracowni projektowej oraz elementów elektronicznych i pomiarowych, służących do budowy zintegrowanego systemu ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407078 2020-04-06
godz. 00:00
Mazowieckie 9/2020 zakup i dostawa mięsa wieprzowego oraz produktów mięsnych z mięsa wieprzowego do jednostki obsługiwanej przez Zespół do obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406742 2020-04-06
godz. 00:00
Wielkopolskie Wymiana balustrad schodowych w budynku Urzędu Miejskiego - łączna długość balustrad - 15,40 mb - łączna długość pochwytu mocowaneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407695 2020-04-06
godz. 00:00
Śląskie DO/DZ-072-56/20 dostawy sprzętu AGD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407913 2020-04-06
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie przeglądu i legalizacji sprzętu ratowniczo-nurkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin