Przetargi i zamówienia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6768751 2019-06-18
godz. 09:30
Mazowieckie Odczynniki chemiczne i laboratoryjne na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane -edukacja i diagnostyka” Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6788141 2019-06-18
godz. 09:30
Łódzkie ZP 27/19 Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów do Pracowni Biologii Molekularnej i Pracowni Testów Immunoenzymatycznych, do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818264 2019-06-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do suchego rozmrażania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822858 2019-06-18
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu do aferezy leczniczej i ciągłych technik nerkozastepczych dla UCK Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814344 2019-06-18
godz. 09:30
Mazowieckie Taśmy używane do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, siatki, staplery, zestawy do przez skórnej endoskopowej gastrostomii N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828379 2019-06-18
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815282 2019-06-18
godz. 09:30
Wielkopolskie Dostawa drobnego sprzetu jednorazowego , łyżek laryngologicznych i masek krtaniowych dla SZOZ nMiD w Poznaniu Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812871 2019-06-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814902 2019-06-18
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa wyrobów do radiologii dla UCK Numer referencyjny: 109/PN/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do radiologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815532 2019-06-18
godz. 09:45
Łódzkie Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów do sterylizacji. Numer referencyjny: 29/ZPN/19 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759207 2019-06-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla blo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759215 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu jednorazowego i wszczepialnego dla Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Mazowieckiego Szpitala Bródno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759274 2019-06-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: LAS-150-PN/53-2019 Cewniki balonowe do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6763991 2019-06-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. „Modernizacja oddziałów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764054 2019-06-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawa leków dla potrzeb CPiTw Bystrej Numer referencyjny: 16/EZP/380/MAS/4/2019 Część 1Przedmiotem zamówienia jest dostawa lek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6765739 2019-06-18
godz. 10:00
Opolskie TLZP/2-23/233/44/2019 Zakup i dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z dzierżawą urządzeń oraz przeszkolenie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765768 2019-06-18
godz. 10:00
Łódzkie ZP/64/2019 - Dostawa produktów leczniczych w trybie importu docelowego dla Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/64/2019 Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6695049 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa urządzenia medycznego OCT 3D - do spektralnej koherentnej tomografii optycznej” na potrzeby Filii Zamawiającego w Ełku Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6796789 2019-06-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE PSYCHIATRII W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO MZOZ SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6802351 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, mikrobiologii i gruźlicy na rzecz pacjentów Udzielającego Zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808699 2019-06-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Sprawowania opieki lekarskiej w oddziale psychiatrycznym, konsultacji psychiatrycznych 1 umowa (pełny wymiar godzin w m-cu) KO-220...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809165 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie DOSTAWY OBŁOŻEŃ ZABIEGOWYCH NIESTERYLNYCH Numer referencyjny: 02/06/19 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy obł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809597 2019-06-18
godz. 10:00
Śląskie Usług lekarskich w ramach specjalności położnictwo i ginekologia w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych, wykonywanie procedur med...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6810224 2019-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa produktów leczniczych: Wemurafenibu i Kobimetynibu stosowanych w programie lekowym leczenia czerniaka oraz Trastuzumabu st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6812316 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: - alergologii dla dzieci w przychodni przy ul. Wrocławskiej 19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813144 2019-06-18
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.98.2019 Dostawa produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6814123 2019-06-18
godz. 10:00
Wielkopolskie Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie- zakup wyposażenia Numer referencyjny: WR.271.13.2019 1.1 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818622 2019-06-18
godz. 10:00
Mazowieckie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych; a) przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologicznym z OI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818055 2019-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów zużywalnych. Numer referencyjny: SZP/09/2019 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ. ZAŁ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822590 2019-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego DNA oraz wymazówek do pobierania i zabezpieczania śladów. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin