Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Medyczna, Laboratoria, Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7557218 2020-07-13
godz. 10:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565692 2020-07-13
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie usługi z zakresu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zambrów. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564986 2020-07-13
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7537093 2020-07-13
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap III...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568348 2020-07-13
godz. 10:00
Lubelskie Dostosowanie pól SN w stacji WN/SN do nowych warunków pracy ze źródłami energii –przyłączenia wytwórców OZE- etap III/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572654 2020-07-13
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach: • pełnienie funkcji koordynatora oddziału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569654 2020-07-13
godz. 10:30
Podlaskie „Budowę drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gmina Turośń Kościelna)” - pełnienie funkcji inspektora na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564626 2020-07-13
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569519 2020-07-13
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Topczewie Numer referencyjny: IGK.271.3.2020 1.Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554293 2020-07-13
godz. 11:00
Podlaskie Budowa bieżni o dystansie 100 m przy SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie Numer referencyjny: OSO.271.7.2020.MS Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572229 2020-07-13
godz. 11:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy oleju napędowego, etyliny Pb 95 do pojazdów oraz sprzętu Zakładu Komunalnego w Radziłowie Numer referencyjny: I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566885 2020-07-13
godz. 12:00
Podlaskie Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569684 2020-07-13
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu Numer referencyjny: IGK.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569304 2020-07-13
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych Numer referencyjny: DSK-IX.271.9.2020 Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568267 2020-07-13
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie usługi polegającej na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554285 2020-07-13
godz. 12:00
Podlaskie Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565790 2020-07-13
godz. 13:00
Podlaskie Wykonanie usługi usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Supraśl zgodnie z poniższym zapytaniem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7570822 2020-07-13
godz. 14:00
Podlaskie Dostawa książek do Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Aktualizacja zasob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572655 2020-07-13
godz. 15:30
Podlaskie Nadzór ornitologiczny i botaniczny nad realizacją zadania Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem dofinansowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7529817 2020-07-14
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548521 2020-07-14
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Kategoria: Meble Komoda Adres nadania: Polska , Zachodniopomorskie, Szczecin Adres dostawy: Polska , Podlaskie, Białystok Dystans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558379 2020-07-14
godz. 00:00
Podlaskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej robót budowlanych: Nadbudowy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562542 2020-07-14
godz. 00:00
Podlaskie Budowa budynku produkcyjno-magazynowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Budowie hali pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568414 2020-07-14
godz. 00:00
Podlaskie Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów sieciujących pn. „Zarządzanie zespołem osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej” w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571427 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa oprogramowania specjalistycznego do projektowania membran – licencja 4 miesiące - 0641/2 Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571108 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie prototypów aparatów nosowych i wkładek filtracyjnych poprzez ich wydruk w technologii druku 3D- numer postępowania 1873/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572443 2020-07-14
godz. 00:00
Wielkopolskie Zaproszenie do składanie ofert na agregację wyników pilotażu i opracowanie raportu podsumowującego pilotaż. 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572455 2020-07-14
godz. 00:00
Lubelskie Usługa marketingowa polegająca na przeprowadzeniu badania marketingowego, opracowaniu koncepcji zbudowania relacji z klientem z uw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572474 2020-07-14
godz. 00:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zamawiający planuje zatrudnienie: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571338 2020-07-14
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa wraz z montażem 4 podwójnych wolier wsiedleniowych na powierzchniach adaptacyjnych w Puszczy Augustowskiej w 2020 roku w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin