Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - Medyczna, Laboratoria, Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7208115 2019-12-11
godz. 00:00
Mazowieckie Wybór Podwykonawcy usług badawczo-rozwojowych oraz pokrewnych usług w zakresie wsparcia Zamawiającego w projekcie ,,Opracowanie te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208070 2019-12-11
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe nr 1/152/GERTIS na usługę doradczą - kompleksowe szkolenie związane z zawodem szkutnika Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208574 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Sukcesywny zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209565 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Szkolenie pn. Szkolenia finansowo-księgowe w ramach projektu PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210089 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Zakup oprogramowania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7210092 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem - 1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209559 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie i sukcesywna dostawa pieczątek na potrzeby Politechniki Białostockiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209557 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2020 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7209561 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Żywice oraz tanki do drukarki 3D Formlabs Form 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7211931 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie i dostawa próbek z proszku tytanu Ti6Al4V metodą druku 3D (w technologii SLM)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7213460 2019-12-11
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa tonerów do jednostek prokuratur okręgu białostockiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202797 2019-12-11
godz. 08:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.144.2019 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputeroweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203783 2019-12-11
godz. 08:30
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowgo Numer referencyjny: ZK-DZP.262.146.2019 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203196 2019-12-11
godz. 09:00
Podlaskie Zakup oleju opałowego oraz paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w 2020 roku. Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7203796 2019-12-11
godz. 09:00
Podlaskie Sprzedaż i dostawa mięs i wędlin do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku. Sprzedaż i dostawa mięs i wędlin dla Dziennego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7208139 2019-12-11
godz. 09:00
Śląskie Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202383 2019-12-11
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania Numer referencyjny: WO.272.6.2019 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184964 2019-12-11
godz. 09:30
Podlaskie Przebudowa drogi leśnej nr 14, etap II Numer referencyjny: SA.270.13.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168289 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w UDSK Numer referencyjny: PN-39/19/27 1.Przedmiotem postępowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142532 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, nowego ciągnika siodłowego 4 x 2 Numer referencyjny: PUK/PN/06/CS/2019 Przedmiotem postęp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7196619 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa paliw płynnych dla potrzeb MPGKiM ZB 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb MPGKiM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7199330 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Roboty budowlane zgodnie z zakresem opisanym w załączonej dokumentacji, jn: Naprawy ścian - pęknięcia i miejsca po zalaniach, szpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198922 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Dostawy paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach w roku 2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198551 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie przewozu i dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. M. Bakałarza w Bakałarzewie i Szkoły Podstawowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7198555 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutki. Numer referencyjny: RG.271.28.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7189733 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7203843 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7200556 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 3.950.000,00 zł” Numer referencyjny: Rir.271.27.2019 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202642 2019-12-11
godz. 10:00
Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7204989 2019-12-11
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mydeł, żeli do rąk na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin