Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria, projekt ciepłownictwo i gaz, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7553333 2020-07-14
godz. 08:30
Mazowieckie Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566737 2020-07-14
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565663 2020-07-14
godz. 08:30
Mazowieckie Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571008 2020-07-14
godz. 08:30
Wielkopolskie [OD5/RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu produkcyjno-magazynowego w m. Będlewo przy ul. Wiejskiej 27A dz. 487/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572047 2020-07-14
godz. 08:30
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz jednorazowych materiałów opatrunkowych, medycznych i materiałów wspomagających rozwó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572173 2020-07-14
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Grodzicznie Numer referencyjny: 2.2020 3.1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572557 2020-07-14
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Dostawa części zamiennych do skafandra tkaninowego suchego, gaśnicy hiperbarycznej HY-FEX oraz automatu oddechowego i nadciśnienio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572718 2020-07-14
godz. 08:30
Śląskie Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic - nr grupy 251-1 1 PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574193 2020-07-14
godz. 08:30
Mazowieckie Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z opz oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwest. realizowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576754 2020-07-14
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa 8 szt. latarek ręcznych Patrol z nakładką sygnalizacyjną koloru czerwonego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa latarek ręcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574229 2020-07-14
godz. 08:34
Pomorskie Dostawa płynu do konserwacji Brunox PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Brunox Lub&Cor, a'5 l. - 10 szt. 2 Brunox Turbo Spray, a'5 l. - 10 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552806 2020-07-14
godz. 08:45
Śląskie PRZZ/2389 Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 287-1)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559435 2020-07-14
godz. 08:45
Śląskie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Juliusza Zarębskiego 5a oraz przy ul. Juliusza Zarębskiego 7a w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559491 2020-07-14
godz. 08:45
Mazowieckie Remont klatki schodowej wraz z łącznikiem internatu budynku szkoły i sali sportowej wraz z wymianą instalacji p/pożarowej Zespołu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569663 2020-07-14
godz. 08:45
Dolnośląskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2020/2021 z podziałem na części. Numer referencyjny: S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564716 2020-07-14
godz. 08:45
Wielkopolskie Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567202 2020-07-14
godz. 08:45
Podkarpackie Dostawę wyposażenia pracowni komputerowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572109 2020-07-14
godz. 08:50
Podlaskie Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569576 2020-07-14
godz. 08:50
Świętokrzyskie Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. Numer referencyjny: IMK-II...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582006 2020-07-14
godz. 08:50
Pomorskie Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa (sięgacz) w Starogardzie Gdańskim PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kanalizacja deszczowa - 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499140 2020-07-14
godz. 09:00
Małopolskie Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia" – węzeł „Ruczaj") Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie wielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508356 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego terenów zewnętrznych NIEzabudowanych, będących w zarządzie Jednostki Gospodarki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515491 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Transport uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych wraz z opieką Numer referencyjny: ZP/252/2020 CZĘŚĆ/TRA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517749 2020-07-14
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa materiałów jednorazowego użytku (obłożenia, zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach ope...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517812 2020-07-14
godz. 09:00
Podkarpackie Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8 718 431,00 PLN na 2020 r. Numer referencyjny: RL.271.15.2020 Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7523259 2020-07-14
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525957 2020-07-14
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c w m. Poznań, ul. Hlonda oraz gazociągu n/c wraz z przyłączami w m. Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525929 2020-07-14
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania odbudowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525892 2020-07-14
godz. 09:00
Podlaskie Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach – wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525607 2020-07-14
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu ś/c w m. Poznań, ul. Hlonda oraz gazociągu n/c wraz z przyłączami w m. Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin