Przetargi i zamówienia - warszawa - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10651040 2024-07-15
godz. 10:30
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym organizowanie i koordynowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658227 2024-07-15
godz. 10:30
Mazowieckie Remont strefy wejścia do budynku przy al. KEN 36 Galeria Ursynów od strony ulicy Raabego w Warszawie, zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przy Metrze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658228 2024-07-15
godz. 10:30
Mazowieckie Wykonanie kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie, wraz z czys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658290 2024-07-15
godz. 10:30
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658366 2024-07-15
godz. 10:30
Mazowieckie 1. rozbiórka istniejącej altany śmietnikowej, wykonanie i montaż altany śmietnikowej w konstrukcji lekkiej przy ul. Erazma z Zakroczymia 5 w Warszawie. 2. rozbiórka istniejącej altany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616889 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacji VoIP wraz z dostawą systemu IP PBX oraz świadczeniem usług serwisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605613 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605700 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie usługi przeglądu piątego poziomu utrzymania (P5) czterech pojazdów EZT 19WE wraz z pracami dodatkowymi oraz pracami dodatkowymi pozaplanowymi 1. Na przedmiot zamówienia skła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605665 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałej konserwacji węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Koszarowej 6E, 6L, 8E i 8N we Wrocławiu.2. Szczegółowy opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605624 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych w zasobie AMW OR w Olsztynie wraz dostosowaniem obiektów, podłączeniem do sieci i uruchomieniem systemów w budynkach internatów położon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623102 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby IWC PAN, przy ul. Stróżańskiej 8, 05-126 Stanisławów Pierwszy. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623226 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Utrzymanie i rozwój systemu EESSI (RINA)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10645457 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi transportowe dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dotyczące obozów zerowych dla nowo przyjętych studentów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10647189 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą kabli dla ISE Katowice kable

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10651216 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wielobranżowych prowadzących do prawidłowego funkcjonowania oddymiania korytarzy na poziomie +1 i +2 budynku starego BUW przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10654917 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Serwis zapięcia klina odchylającego i wycięcia okna w rurach 6 5/8’ podczas realizacji otworu Łąkta 27

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10655579 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego nr 230

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10658904 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest dostawa akumulatorów dla systemu SSP i PA/GA zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661640 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Malowanie linii elektroenergetycznej 110 kV Karczew – Świerk na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661614 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Malowanie linii elektroenergetycznej 110 kV Józefów - Otwock na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10661613 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Malowanie linii elektroenergetycznej 110 kV Karczew - Józefów na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10662752 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Opracowanie Przeglądu Specjalnego wiaduktu w km 14,237 linii kolejowej nr 349 Święta Katarzyna – Wrocław Kuźniki Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przeglądu Specjalnego mające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10662747 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie: Budowa przyłącza instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do budynku nastawni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10660006 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie zbiornika bezodpływowego dla nastawni Stalowa Wola Południe. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zbiornika bezodpływowego do nastawni Stalowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10663054 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa manometrów dla Oddziału PGNiG w Sanoku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa manometrów do pomiaru i kontroli ciśnień gazów oraz płynów dla Oddziału w Sanoku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605679 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, pasków, testów, krwinek oraz systemu do oznaczania glukozy- powtórka Zgodnie z SWZ Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 340918-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665664 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa zadrukowanych materiałów papierniczych na potrzeby Sądu Najwyższego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie oraz dostarczanie zadrukowanych materiałów papierni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669587 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenia zdrowotne w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego typu B, punktu zgloszeniowo-koordynacyjnego w zakresie: Pakiet I - lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, któr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10638146 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych refundowanych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671292 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Zaproszenie do nowej platformy zakupowej 1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin